Dokument & lagar (6 träffar)

Motion 2012/13:N359 av Isak From (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N359 av Isak From S Umeå 2014 kan ge svenska näringar ny global konkurrenskraft S7101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör använda kulturhuvudstadsåret 2014 för att belysa områdena svenska dator-

2012-10-04

Motion 2012/13:N359 av Isak From (S) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:N356 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N356 av Monica Green S Etiska regler för statliga bolag och företag S5189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av etiska regler för statliga företag. Motivering Alla företag borde följa etiska regler både

2012-10-04

Motion 2012/13:N356 av Monica Green (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:N223 av Mats Odell (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:N223 av Mats Odell KD Politisk strategi för ägarskiften i företag KD746 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utarbeta en politisk strategi för att underlätta ägarskiften i företag. Motivering Sverige behöver

2012-10-02

Motion 2012/13:N223 av Mats Odell (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:N355 av Staffan Anger (M)

Motion till riksdagen 2012/13:N355 av Staffan Anger M Smarta elnät M1114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommuners planarbete. Motivering För att vi ska kunna nå Sveriges mål om minskade koldioxidutsläpp måste vi främja och uppmuntra till

2012-09-20

Motion 2012/13:N355 av Staffan Anger (M) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:N354 av Staffan Anger och Ulf Berg (M)

Motion till riksdagen 2012/13:N354 av Staffan Anger och Ulf Berg M Korsägande inom svensk kärnkraft M1116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förhandlingar för att lösa upp korsägandet inom svensk energiproduktion ska återupptas. Motivering

2012-09-20

Motion 2012/13:N354 av Staffan Anger och Ulf Berg (M) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:N360 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N360 av Isak From m.fl. S Återinvestera vinster i jobb och nya företag S35042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av återinvestering av jobbskapande kapital i de naturresursdränerade regioner

2012-09-06

Motion 2012/13:N360 av Isak From m.fl. (S) (doc, 62 kB)