Dokument & lagar (4 träffar)

Motion 2012/13:K345 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K345 av Berit Högman m.fl. S Kommunreform för välfärdens utveckling S5107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av samarbete mellan kommuner eller sammanslagning av kommuner för en välfärd av god kvalitet för

2012-10-04

Motion 2012/13:K345 av Berit Högman m.fl. (S) (doc, 66 kB)

Motion 2012/13:K344 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K344 av Hillevi Larsson m.fl. S Meddelarskyddet i skattefinansierad verksamhet S7062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att privat verksamhet som finansieras med skattemedel ska omfattas av samma meddelarfrihet

2012-10-03

Motion 2012/13:K344 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:K343 av Katarina Köhler och Karin Åström (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K343 av Katarina Köhler och Karin Åström S Studiebesök i riksdagen S7128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att också grupper som läser svenska för invandrare får ta del av regelverket

2012-10-02

Motion 2012/13:K343 av Katarina Köhler och Karin Åström (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:K346 av Abdirizak Waberi (M)

Motion till riksdagen 2012/13:K346 av Abdirizak Waberi M Minskad byråkrati M1264 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om minskad byråkrati. Motivering Jag anser att det är viktigt att den offentliga byråkratin är effektiv, men också att den skall

2012-09-25

Motion 2012/13:K346 av Abdirizak Waberi (M) (doc, 55 kB)