Dokument & lagar (40 243 träffar)

Motion 2019/20:2984 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2984 av Edward Riedl M Fortkörning vid vägarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att höja straffen för fortkörning vid vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Årligen går det att läsa om


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2984 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2984 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2982 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2982 av Edward Riedl M Stärka Arlandas konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivt arbeta för att stärka Arlandas konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen. Motivering I den flygstrategi som regeringen tog


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2982 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2982 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2972 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2972 av Edward Riedl M Uppvisande av körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att höja bötesbeloppet för individer som inte kan uppvisa ett giltigt körkort vid bilkörning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2972 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2972 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2971 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2971 av Edward Riedl M Höjd hastighet för A-traktorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av regelverken för A-traktorer i syfte att överväga möjligheten att öka den tillåtna hastigheten till 45 kilometer i timmen för


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2971 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2971 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2970 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2970 av Edward Riedl M Höjd hastighet för bärgningsbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja högsta tillåtna hastighet för bärgningsbilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trafikolyckor och


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2970 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2970 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2969 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2969 av Edward Riedl M Tillåt vinterdäck efter den 15 april Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma till riksdagen med förslag på förändrad lagstiftning som tillåter vinterdäck under en längre säsong än i dag och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2969 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2969 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2968 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2968 av Edward Riedl M Översyn av hastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genomföra en översyn av hastighetsbegränsningarna på vägarna i syfte att värna både trafiksäkerhet och framkomlighet och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2968 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2968 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2967 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2967 av Edward Riedl M Pausa fjärrstyrd flygledning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att överväga att pausa införandet av fjärrstyrd flygledning och ta fram ett bättre underlag där flygets alla parter


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2967 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2967 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2966 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2966 av Edward Riedl M Skynda på en ny dragning av E4:an i Skellefteå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra en omdragning av E4:an i Skellefteå och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trafikverket


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2966 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2966 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2930 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2930 av Edward Riedl M Snöröjning i Norrland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa fungerande snöröjning i Norrland och tillkännager detta för regeringen. Motivering När Trafikverket skärper kontrollerna av plogtider försämras


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2930 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2930 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2902 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2902 av Edward Riedl M Avskaffande av miljözoner för personbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningen för att avskaffa miljözoner för personbilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen införde


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2902 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2902 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2885 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2885 av Boriana Åberg M Tillsätta ett sjöfartsråd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att tillsätta ett sjöfartsråd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfarten är inte bara ett transportslag utan


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2885 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2885 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2880 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2880 av Boriana Åberg M Ändra postlagen Det ökande antalet sprängdåd i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra en ändring i postlagen i syfte att minska smuggling av droger och tillkännager detta för


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2880 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2880 av Boriana Åberg (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2876 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2876 av Boriana Åberg M Etableringsstrategi för pråmtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en etableringsstrategi för pråmtrafiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Pråmtrafiken är ett nytt landbaserat trafikslag som


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2876 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2876 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2873 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2873 av Boriana Åberg M Konkurrensneutral biljettplattform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra den marknadsledande biljettplattformen konkurrensneutral och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige finns


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2873 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2873 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2846 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2846 av Boriana Åberg M Trafiklärarlegitimation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en trafiklärarlegitimation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag ser vi ett växande problem med så kallade svarta


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2846 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2846 av Boriana Åberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2837 av Boriana Åberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2837 av Boriana Åberg m.fl. M Bättre infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att prioritera infrastruktursatsningar i Skåne och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2837 av Boriana Åberg m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:2837 av Boriana Åberg m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:2820 av Lars Adaktusson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2820 av Lars Adaktusson KD Trafikplikt på Mora flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör ges i uppdrag att införa trafikplikt vid Mora flygplats och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2820 av Lars Adaktusson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2820 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2817 av Lars Adaktusson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2817 av Lars Adaktusson KD Dalabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att initiera en utredning kring Dalabanans kapacitet och standard samt åtgärdsplan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2817 av Lars Adaktusson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2817 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson KD Bygg ut väg 282 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ombyggnationen av riksväg 282 på sträckan UppsalaAlmunge bör prioriteras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den olycksdrabbade vägsträckan,


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 76 kB)