Dokument & lagar (807 träffar)

Motion 1997/98:Ub45 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub45 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet 1 Inledning  26 2 Värdegrunden  26 3 Studietakt och studieuppehåll  27 4 Organisation och kursutformning  28 4.1 Lärarlösa lektioner  28 4.2 Kärnämnen och karaktärsämnen 


Utskottsberedning: ------------------------1997/98:UbU20 1998/99:UbU3
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): , , 48 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub44 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub44 av Gunnar Goude m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet I propositionen läggs förslag i syfte att korrigera vissa brister i gymnasiereformen. Flera förslag är efterlängtade, t ex utökningen av de kortaste kurserna, mer lätthanterlig


Utskottsberedning: ------1997/98:UbU20

Motion 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet Inledning Utbildning är den enskilt viktigaste satsningen för att lägga grunden till en ny tillväxt i Sverige. Kunskap blir allt viktigare för deltagande i samhället


Utskottsberedning: ----------1997/98:UbU20

Motion 1997/98:Ub42 av Elver Jonsson m.fl. (fp, c, m, s, v, mp, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub42 av Elver Jonsson m.fl. fp, c, m, s, v, mp, kd med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet Förstärkt droginformation Det allt starkare trycket att införskaffa och konsumera olika slags droger är alarmerande, särskilt för den yngre generationen.


Utskottsberedning: ---1997/98:UbU20

Motion 1997/98:Ub41 av Lena Klevenås (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub41 av Lena Klevenås s med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet I regeringens proposition gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet står ingenting om gymnasiebiblioteken. Det är förvånande. Gymnasiebibliotekets kvalitet i fråga om


Utskottsberedning: -1997/98:UbU20

Motion 1997/98:Ub40 av Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub40 av Roland Larsson c med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet I propositionen föreslås att gymnasieskolans utbildning i högre utsträckning knyts till arbetslivet och att nya samarbetsformer med arbetslivet bör utvecklas. I det syftet avser


Utskottsberedning: -1997/98:UbU20

Motion 1997/98:T59 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:T59 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:167 Ändringar i lagen 1993:599 om radiokommunikation, m.m. Regeringen föreslår att ett anbudsförfarande införs när man skall ge tillstånd för innehav och användning av radiosändare för nya och väsentligt ändrade radioanvändningar.


Utskottsberedning: ---1997/98:TU15

Motion 1997/98:Ju50 av Jerry Martinger (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju50 av Jerry Martinger m med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register Polisen behöver identifieringsregister som snabbt kan ge en koppling mellan spår på en brottsplats och en person. Ett DNA-register är ett värdefullt komplement till fingeravtrycksregistret. Regeringen föreslår


Utskottsberedning: ---1997/98:JuU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju49 av Siw Persson och Ola Ström (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju49 av Siw Persson och Ola Ström fp med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register 1 Effektiv brottsbekämpning Ett rättssamhälle utmärks av en effektiv men rättssäker brottsbekämpning. I likhet med regeringen anser Folkpartiet liberalerna att informationsteknikens förtjänster måste


Utskottsberedning: ---------1997/98:JuU20
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju48 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju48 av Kia Andreasson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register 1 Inledning De ökade tekniska möjligheterna att samla in uppgifter om individer genom exempelvis modern teknik, datateknik och genteknik har gjort det nödvändigt för samhällets beslutsfattare och lagstiftare


Utskottsberedning: -------------------1997/98:JuU20
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju47 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju47 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register Propositionen innehåller bland annat förslag till en polisdatalag vilken skall ersätta den nuvarande polisregisterlagen 1965:94Kriminalunderrättelseregister När det gäller hanteringen av


Utskottsberedning: -1997/98:JuU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju46 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju46 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register 1 Sammanfattning I propositionen lämnas förslag till en polisdatalag som skall ersätta den nuvarande polisregisterlagen. Polisdatalagen föreslås komplettera personuppgiftslagen och skall innehålla bestämmelser


Utskottsberedning: -----1997/98:JuU20
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju45 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju45 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register Propositionen innehåller bland annat förslag till en polisdatalag vilken skall ersätta den nuvarande polisregisterlagen, 1965:94Känsliga uppgifter I 5 i förslaget till polisdatalag anges hur behandlingen av


Utskottsberedning: -1997/98:JuU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju44 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju44 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register 1 Inledning Propositionen innehåller förslag till en polisdatalag, en lag om belastningsregister och en lag om misstankeregister. Polisdatalagen föreslås innehålla bestämmelser om bl.a. SÄPO-registret, kriminalunderrättelseregister


Utskottsberedning: -----------1997/98:JuU20
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju43 av Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju43 av Bengt Harding Olson fp med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register Medborgarna måste kunna skydda sig mot myndigheter med Storebrorsfasonerdvs. med överdrivet intresse av att insamla och hantera så många uppgifter som möjligt om så många medborgare som möjligt och särskilt


Utskottsberedning: --1997/98:JuU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju42 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju42 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register Sverige har nyligen tillträtt Europolkonventionen och vi är därmed skyldiga att på begäran lämna uppgifter från svenska polisregister till Europol. Även Schengen innebär ett sådant polissamarbete. I samband


Utskottsberedning: -1997/98:JuU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub39 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub39 av Gunnar Goude m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:114 Nya högskolor m.m. Propositionen innehåller en rad förslag som med några undantag är uppföljningar av tidigare fattade beslut. Malmö högskola Verksamheten vid odontologiska fakulteten vid Lunds universitet bör överföras till


Utskottsberedning: ------1997/98:FiU25 1997/98:UbU17
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub38 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub38 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:114 Nya högskolor m.m. 1 Inledning 6 1.1 Sammanfattning 6 2 Nya högskolor 6 2.1 Malmö högskola 6 2.2 Högskola på Gotland 6 3 Samarbete i Öresundsregionen 7 3.1 Öresundsuniversitet 7 4 Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg 8


Utskottsberedning: --------1997/98:FiU25 1997/98:UbU17
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub37 av Lennart Fridén (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub37 av Lennart Fridén m med anledning av prop. 1997/98:114 Nya högskolor m.m. Den skrämmande okunskap rörande förintelsen av judar och andra grupper under andra världskriget som avslöjades under föregående år var dessvärre inget nytt och heller inget att förvåna sig över. Skälen är många,


Utskottsberedning: --1997/98:UbU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub36 av Jan Backman (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub36 av Jan Backman m med anledning av prop. 1997/98:114 Nya högskolor m.m. I propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna att medel ställs till förfogande för att Sverige tillsammans med Danmark skall inrätta en kommitté för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen.


Utskottsberedning: -1997/98:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation