Dokument & lagar (31 946 träffar)

Motion 2019/20:3036 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3036 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Öka möjligheterna för kommunerna att bidra till att upptäcka och stävja välfärdsbrottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att öka möjligheterna för kommunerna att bidra till att motverka


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3036 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3036 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3028 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3028 av Serkan Köse S Aleviter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att uppmärksamma aleviternas vardag och de svårigheter de möter i Sverige och i Turkiet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Aleviterna


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3028 av Serkan Köse (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3028 av Serkan Köse (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2983 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2983 av Edward Riedl M Krafttag mot svarttaxi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge rättsvårdande myndigheter i uppdrag att prioritera stävjandet av svarttaxi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett gott näringslivsklimat


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2983 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2983 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2974 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2974 av Edward Riedl M Olaglig yrkestrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka organisatoriska och arbetsmetodiska förbättringar som kan genomföras inom Polismyndigheten för att stävja olaglig yrkestrafik och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2974 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2974 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2973 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2973 av Edward Riedl M Svarttaxi på nätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma förmedlingen av svarttaxi via nätet i syfte att prioritera stävjandet av detta och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svarttaxi förmedlad


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2973 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2973 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2959 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2959 av Edward Riedl M Ytterligare skärpa straffen för olaga vapeninnehav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare skärpa straffen för olaga vapeninnehav och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2959 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2959 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2957 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2957 av Edward Riedl M Ta hänsyn till avstånd i fördelning av polisresurser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att utreda hur mycket glesbygd fördyrar verksamheten i Polisregion Nord och sedan ersätta det på samma


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2957 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2957 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2956 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2956 av Edward Riedl M Rättsprocesser vid ekobrottsmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över rättsprocesser om misstänkta ekobrott i syfte att förkorta handläggningstiden för dessa och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2956 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2956 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2945 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2945 av Edward Riedl M Stoppa stöldligorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivt arbeta för att stoppa utländska stöldligor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fler brott och stölder begås idag av utländska stöldligor.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2945 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2945 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2944 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2944 av Edward Riedl M Skärpt straffpåföljd vid grova brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skärpa straffpåföljden för grova våldsbrott och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt att straff står


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2944 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2944 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2943 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2943 av Edward Riedl M Skärpt straffpåföljd vid försäljning av narkotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skärpa straffen för försäljning av narkotika och tillkännager detta för regeringen. Motivering Droger


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2943 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2943 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2942 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2942 av Edward Riedl M Skärpt straffpåföljd för våldtäkt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skärpa minimistraffet och maxstraffet för våldtäkt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt att straff


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2942 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2942 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2941 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2941 av Edward Riedl M Skärpt straff för övergrepp i rättssak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skärpa straffet för övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen. Motivering Över tid har brottsligheten minskat


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2941 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2941 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2939 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2939 av Edward Riedl M Förstärkning av polisen i Norrland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förstärka polisen i Norrland och tillkännager detta för regeringen. Motivering De flesta städerna och huvuddelen av


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2939 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2939 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2938 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2938 av Edward Riedl M Förvara vapen i andras vapenskåp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förvara vapen i andras vapenskåp och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag är det ett brott mot vapenlagen att stadigvarande exempelvis


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2938 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2938 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2937 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2937 av Edward Riedl M Nationellt tiggeriförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt tiggeriförbud och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att utsatta medborgare från andra länder i EU försörjer sig på


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2937 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2937 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2896 av Yasmine Eriksson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2896 av Yasmine Eriksson SD Förbjud hets till suicid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kriminalisera hets till suicid och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kriminalisera


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2896 av Yasmine Eriksson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2896 av Yasmine Eriksson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2895 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2895 av Boriana Åberg M Kommunala ordningsvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för kommunerna att anlita ordningsvakter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt läge.


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2895 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2895 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2894 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2894 av Boriana Åberg M Sänkt straffmyndighetsålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att sänka straffmyndighetsåldern och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dagens straffmyndighetsålder är otidsenlig. Debatten


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2894 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2894 av Boriana Åberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2892 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2892 av Boriana Åberg M Förverkande av kriminellas egendom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen bör ses över med syftet att underlätta förverkande av kriminellas egendom och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2892 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2892 av Boriana Åberg (M) (pdf, 69 kB)