Dokument & lagar (26 träffar)

Motion 2015/16:3411 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3411 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en försöksverksamhet


Utskottsberedning: 2015/16:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3411 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3411 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:3382 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3382 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2015/16:142 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förkortad studietid till sex månaders heltidsstudier


Utskottsberedning: 2015/16:UbU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:3382 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3382 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:3378 av Annika Eclund m.fl. (KD, C, L)

Motion till riksdagen 2015/16:3378 av Annika Eclund m.fl. KD, C, L med anledning av prop. 2015/16:131 Styrelser för universitet och högskolor ledamöternas tillsättning och ansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den nomineringsperson som bör ha god kännedom om


Utskottsberedning: 2015/16:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3378 av Annika Eclund m.fl. (KD, C, L) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3378 av Annika Eclund m.fl. (KD, C, L) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:3310 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3310 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av skr. 2015/16:76 Kvalitetssäkring av högre utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det nya kvalitetssäkringssystemet ska utvärderas och följas upp tre år efter införandet


Utskottsberedning: 2015/16:UbU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 3 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:3310 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3310 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. M En förnyad integrations- och migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör kräva att alla EU:s länder deltar i och utökar sitt deltagande i FN:s kvotflyktingsystem, och riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU6 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:FiU3 2015/16:JuU20 2015/16:JuU7 2015/16:KrU1 2015/16:NU1 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SfU4 2015/16:SoU1 2015/16:SoU5 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 144 kB)

Motion 2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. M En modern kunskapsskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka den allmänna förskolan till att gälla från två års ålder i stället för dagens tre år och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12 2015/16:UbU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 29 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 113 kB)

Motion 2015/16:2769 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2769 av Christer Nylander m.fl. FP, M, C, KD Det fria skolvalet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna rätten till det fria skolvalet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alliansen värnar det fria skolvalet, valfriheten


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2769 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2769 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:2768 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2768 av Christer Nylander m.fl. FP, M, C, KD En digitaliseringsstrategi och ett nationellt digitalt lärarlyft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi för skolans digitalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2768 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2768 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:2767 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2767 av Christer Nylander m.fl. FP, M, C, KD Entreprenöriellt lärande och hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera den effekt och de resultat styrdokumenten har fått när det gäller hållbar utveckling och entreprenöriellt


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2767 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2767 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:2766 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2766 av Christer Nylander m.fl. FP, M, C, KD Karriärtjänster i utanförskapsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör rikta en del av karriärtjänsterna till utanförskapsområden och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2766 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2766 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:2765 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2765 av Christer Nylander m.fl. FP, M, C, KD Lärlingsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda införande och konsekvenser av en breddad och förstärkt lärlingsutbildning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:2765 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2765 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:2764 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2764 av Christer Nylander m.fl. FP, M, C, KD Idrott och hälsa i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundskolan med 100 timmar, vilket motsvarar en


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:2764 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2764 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. KD Barns och ungas uppväxtvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om välfärdsparadoxen för barns och ungas uppväxtvillkor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:MJU18 2015/16:SfU8 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 83 kB) Motion 2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 185 kB)

Motion 2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillvarata en mångfald av utövare inom välfärdssektorn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2016/17:CU10 2016/17:SoU10 2016/17:SoU6 2016/17:SoU9 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 13 avslag, 4 bifall,

Motion 2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 58 kB) Motion 2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 110 kB)

Motion 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Den moderna familjen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att underlätta mäns och kvinnors möjlighet att kombinera familj, arbete och fritid och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU7 2015/16:AU9 2015/16:FiU25 2015/16:FiU26 2015/16:FiU3 2015/16:SfU1 2015/16:SfU3 2015/16:SfU7 2015/16:SkU16 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 109 kB)

Motion 2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. KD En politik för fungerande migration och integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en migrationspolitik som bygger på öppenhet, värnar asylrätten och värnar de värden och principer som skyddsgrunderna


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU6 2015/16:FiU1 2015/16:SfU11 2015/16:SfU14 2015/16:SfU4 2015/16:SoU5 2015/16:SoU6 2015/16:UbU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 64 kB) Motion 2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 137 kB)

Motion 2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. FP En politik som öppnar dörren till Sverige och till det svenska samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU:s gemensamma asylpolitik måste bygga på att alla länder delar på ansvaret, och riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU6 2015/16:SfU14 2015/16:SfU4 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:CU14
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 94 kB)

Motion 2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. KD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1.Kristdemokraternas familjepolitiska mål och grundvärden 1.1 Familjen är viktig för barnen och samhällsutvecklingen 1.2 Hemmiljön, familjelivet och uppväxtförhållandena


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:AU8 2015/16:FiU3 2015/16:SfU2 2015/16:SfU3 2015/16:SfU5 2015/16:SfU7 2015/16:SfU8 2015/16:SkU20 2015/16:SoU1 2015/16:SoU6 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 47 avslag

Motion 2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 92 kB) Motion 2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 220 kB)

Motion 2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl båda SD Värn- och samhällsplikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda återinförandet av värnplikten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU8 2015/16:KrU6 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Trygg välfärd 1. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en generell tillståndsplikt oavsett utförare i välfärden införs och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:AU6 2015/16:FiU26 2015/16:KU18 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:KU15 2016/17:SoU10 2017/18:FiU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 9 avslag, 14 bifall,

Motion 2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 150 kB)
Paginering