Dokument & lagar (310 träffar)

Motion 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. s Jobb och utbildning en investering för framtiden s61013 Sammanfattning Investera i stärkt konkurrenskraft Jobbpolitiken är central för socialdemokratin, men inga insatser för jobb blir framgångsrika om inte den övergripande ekonomiska politiken syftar till


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:AU7 2008/09:FiU1 2008/09:FiU33 2008/09:NU1 2008/09:NU16 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:UbU4 2008/09:UbU6 2008/09:UbU7 2009/10:NU5 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 47 avslag

Motion 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 361 kB)

Motion 2008/09:A307 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:A307 av Lars Ohly m.fl. v En feministisk arbetsmarknadspolitik v300 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Heltid en rättighet, deltid en möjlighet 4 5 En arbetsmiljö anpassad för kvinnor 5 5.1 Kvinnors belastningsskador 6 5.2 Kvinnor i industrin är


Utskottsberedning: 2008/09:AU2 2008/09:AU7 2008/09:AU9 2008/09:UbU7 2009/10:AU6 2009/10:AU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:A307 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 95 kB)

Motion 2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. s Bekämpa den grova kriminaliteten och brottens orsaker s96017 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 9 4 DEL I Ungdomskriminalitet och utsatthet 10 4.1 Bekämpa brottens orsaker 10 4.2 Ungdomar som begår


Utskottsberedning: 2008/09:CU13 2008/09:CU14 2008/09:JuU1 2008/09:JuU13 2008/09:JuU18 2008/09:JuU19 2008/09:JuU21 2008/09:JuU22 2008/09:JuU24 2008/09:JuU27 2008/09:JuU4 2008/09:KrU6 2008/09:KU1 2008/09:KU18 2008/09:SkU22 2008/09:SoU12 2008/09:SoU14 2008/09:SoU16 2008/09:SoU17 2008/09:TU8 2008/09:UbU17 2008/09:UU10 2009/10:FöU3 2009/10:JuU10 2009/10:JuU12 2009/10:JuU13 2009/10:JuU14 2009/10:JuU21 2009/10:JuU7 2009/10:KU34
Riksdagsbeslut (79 yrkanden): 79 avslag

Motion 2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 247 kB)

Motion 2008/09:Ub591 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub591 av Mona Sahlin m.fl. s Investering i kunskap s68055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om grundskolan. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4 2008/09:UbU7 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:Ub591 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 109 kB)

Motion 2008/09:Fi291 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi291 av Mona Sahlin m.fl. s Investera i välfärdens kvalitet s68054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppdrag till Socialstyrelsen om kvalitetsinformation på hälso- och sjukvårdens område.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:AU7 2008/09:FiU22 2008/09:FiU29 2008/09:FiU3 2008/09:KU18 2008/09:SoU13 2008/09:SoU16 2008/09:SoU8 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2008/09:Fi291 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 151 kB)

Motion 2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. v Flykting- och immigrationspolitiken v250 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 7 4 Varför drivs människor på flykt 7 4.1 Vapenexport 7 4.2 Konkurrens om råvaror 9 4.3 Etniska konflikter och inhemskt förtryck 9 4.4 Riktiga flyktingar


Utskottsberedning: 2008/09:SfU2 2008/09:SfU8 2008/09:UbU15 2008/09:UU14 2008/09:UU15
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 45 avslag

Motion 2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 191 kB)

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (123 yrkanden): 123 avslag

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 7233 kB)

Motion 2007/08:Fi268 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi268 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner v634 Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår att regeringens neddragningar av skatteutjämningssystemet till kommunsektorn avvisas. I stället vill vi att den tidigare överenskomna nivån ska gälla också för 2009 och


Utskottsberedning: 2007/08:FiU3 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Fi268 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 78 kB)

Motion 2007/08:Ub478 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub478 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 15 Studiestöd v850 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 3 kap. 1113 studiestödslagen 1999:1395 enligt vad som anges i motionen. Riksdagen godkänner att under 2008 lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp


Utskottsberedning: 2007/08:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Ub478 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2007/08:Ub477 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub477 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning v851 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag till lag om ändring i skollagen 1985:1100Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen


Utskottsberedning: 2007/08:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ub477 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 108 kB)

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. mp En företagarpolitik för framtiden mp303 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: -2007/08:AU1 2007/08:AU6 2007/08:CU7 2007/08:FiU1 2007/08:NU1 2007/08:NU3 2007/08:NU7 2007/08:NU8 2007/08:SfU1 2007/08:SkU19 2007/08:TU6 2007/08:UbU1 2007/08:UbU5 2008/09:CU5 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 100 kB)

Motion 2007/08:Kr281 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr281 av Lars Ohly m.fl. v Barns och ungas kultur och fritid v755 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 3 4 Vad finns i V:s budget för barn och unga 3 4.1 Ett Handslag för barnkulturen 4 4.2 Barnkulturdelegation 5 5 Maxtaxa i kulturskolan 5 6 Skolbibliotek 6


Utskottsberedning: 2007/08:KrU1 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:Kr281 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. mp Ett jämställt samhälle mp301 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 7 4 Mäns våld mot kvinnor ett samhällsproblem som kräver en könsmaktsförståelse 8 4.1 Myndighetssamverkan spelar en central roll 8 4.2 Utbildningar inom polisväsendet 9


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU11 2007/08:CU21 2007/08:CU7 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:KrU4 2007/08:SfU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU11 2007/08:UbU5 2007/08:UbU6 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 183 kB)

Motion 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. v Minskad arbetsrelaterad ohälsa v709 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Problemens uppkomst 5 5 Ett förändrat arbetsliv 6 6 En arbetsplatsförankrad strategi för minskad ohälsa 7 7 En utvecklad arbetsmiljölagstiftning 8


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:AU5 2007/08:SfU1 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,

Motion 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 126 kB)

Motion 2007/08:Ub353 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub353 av Lars Ohly m.fl. v Nya regler för privata skolor v853 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En likvärdig skola 2 4 Stopplag 3 5 Nya regler för fristående skolor 4 6 Avgift för ansökan 4 7 Kommunalt inflytande 4 8 Negativa konsekvenser 4 9 Möjlighet att


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11 2007/08:UbU8
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:Ub353 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 78 kB)

Motion 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. v Transpersoners rättigheter Inledning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Hälso- och sjukvård 4 5 Könstillhörighetslagen 5 6 Åldersgränsen för rätt till behandling 5 7 Kravet på sterilisering 6 8 Kravet på att sökanden


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU6 2007/08:JuU12 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:SfU6 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 95 kB)

Motion 2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. s En modern politik för arbete s12001 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Men fortfarande märks inte de goda tiderna för alla. Långtidsarbetslösheten biter sig fast. Regeringen försitter de chanser som högkonjunkturen ger att ta tag i dessa problem och stötta


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:AU2 2007/08:FiU1 2007/08:NU1 2007/08:NU7 2007/08:NU8 2007/08:SfU1 2007/08:UbU1 2007/08:UbU8 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:AU9 2008/09:CU26 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 41 avslag

Motion 2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 248 kB)

Motion 2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. s Ungdomars villkor s68001 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Framtidstro 4 4 Steget ut i vuxenlivet 5 4.1 Att jobba och försörja sig själv är nyckeln till vuxenlivets möjligheter 5 4.2 Färdigutbildning i arbetslivet


Utskottsberedning: 2007/08:AU2 2007/08:CU10 2007/08:CU18 2007/08:CU19 2007/08:JuU12 2007/08:JuU16 2007/08:KrU4 2007/08:SoU1 2007/08:SoU11 2007/08:SoU4 2007/08:UbU1 2007/08:UbU11 2007/08:UbU8 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:SoU12
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 152 kB)

Motion 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. v HBT-personers rättigheter och livsvillkor Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Heteronormativitet 6 3.2 Lesbisk feminism 6 4 Internationellt arbete 7 5 Asylsökande HBT-personer 7 6 Rättstrygghet för


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU14 2007/08:CU15 2007/08:FöU7 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU10 2007/08:JuU12 2007/08:KrU5 2007/08:KU11 2007/08:KU17 2007/08:SfU6 2007/08:SoU1 2007/08:SoU11 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2008/09:AU9 2008/09:KU13 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 170 kB)

Motion 2007/08:Sf323 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf323 av Mona Sahlin m.fl. s En modern politik för nutidens familjer s68010 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En modern politik för nutidens familjer 3 4 Arbetslinjen och den svenska tvåförsörjarmodellen grundpelare för trygghet och välfärd 5


Utskottsberedning: 2007/08:CU15 2007/08:SfU1 2007/08:UbU7 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:Sf323 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 127 kB)