Dokument & lagar (160 träffar)

Statens offentliga utredningar 2008:18

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren Betänkande av Utredningen för en kunskapsbaserad socialtjänst Stockholm 2008 SOU 2008:18 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2008-03-20

Statens offentliga utredningar 2008:18 (pdf, 1008 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:20

Patentskydd för biotekniska uppfinningar Patentskydd för biotekniska uppfinningar Slutbetänkande av Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar Stockholm 2008 SOU 2008:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av

2008-03-14

Statens offentliga utredningar 2008:20 (pdf, 4159 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:22

Ett stabsstöd i tiden Betänkande av Stabsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2008-03-10

Statens offentliga utredningar 2008:22 (pdf, 1658 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:24

Svensk klimatpolitik Svensk klimatpolitik Betänkande av Klimatberedningen Miljövårdsberedningen Jo 1968:A Stockholm 2008 SOU 2008:24 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2008-03-05

Statens offentliga utredningar 2008:24 (pdf, 5607 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:16

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Den 8 mars 2007 bemyndigade regeringen chefen för Justitiedepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda förbättrade möjligheter för den enskilde att påskynda handläggningen i domstol. Med stöd av bemyndigandet förordnade chefen för Justitiedepartementet

2008-03-05

Statens offentliga utredningar 2008:16 (pdf, 1525 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:21

Permanent förändring Globalisering, strukturomvandling och sysselsättningsdynamik Permanent förändring Globalisering, strukturomvandling och sysselsättningdynamik Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:21 Permanent förändring Globalisering, strukturomvandling och sysselsättningsdynamik Institutet för tillväxtpolitiska

2008-03-04

Statens offentliga utredningar 2008:21 (pdf, 2900 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:19

Att slutförvara långlivat farligt avfall i undermarksdeponi i berg Att slutförvara långlivat farligt avfall i under- marksdeponi i berg Betänkande av Utredning om slutförvar av kvicksilveravfall Stockholm 2008 SOU 2008:19 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2008-03-04

Statens offentliga utredningar 2008:19 (pdf, 6052 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:17

Frivux valfrihet i vuxenutbildningen Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Regeringen beslutade den 8 mars 2007 att tillkalla en särskild utre- dare med uppdrag att undersöka och lämna förslag på hur ett system med fristående utbildningsverksamheter som motsvarar skolformerna inom det offentliga skolväsendet

2008-03-04

Statens offentliga utredningar 2008:17 (pdf, 2770 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:15

LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem Betänkande av Frittvalutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2008-03-04

Statens offentliga utredningar 2008:15 (pdf, 3061 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest En analys av produktivitetsutvecklingen med hjälp av tillväxtbokföring Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Förord Långtidsutredningen 2008 utarbetas inom Finansdepartementet under ledning av Strukturenheten. I samband

2008-02-28

Statens offentliga utredningar 2008:14 (pdf, 2677 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:12

Finansiella sektorn bär frukt Analys av den finansiella sektorn ur ett svenskt perspektiv Finansiella sektorn bär frukt Analys av den finansiella sektorn ur ett svenskt perspektiv Bilaga 5 till Långtidsutredningen 2008 SOU 2008:12 Finansiella sektorn bär frukt Analys av den finansiella sektorn ur ett svenskt perspektiv

2008-02-28

Statens offentliga utredningar 2008:12 (pdf, 2164 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:11

Till statsrådet Lars Leijonborg Regeringen bemyndigade den 29 mars 2007 chefen för Utbildningsdepartementet att tillkalla en särskild utredare för avveckling av kår- och nationsobligatoriet. Samtidigt beslöts om direktiv för utredningen dir. 2007:49Med stöd av nämnda bemyndigande förordnades samma dag f.d. generaldirektören

2008-02-28

Statens offentliga utredningar 2008:11 (pdf, 1817 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:10

21+1 2 En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen Betänkande från Utredningen av tillsyn över socialförsäkringsområdet Stockholm 2008 SOU 2008:10 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag

2008-02-28

Statens offentliga utredningar 2008:10 (pdf, 1224 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:8

Bidrag på lika villkor Delbetänkande av Utredningen om villkoren för fristående skolor Stockholm 2008 SOU 2008:8 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2008-02-28

Statens offentliga utredningar 2008:8 (pdf, 1711 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:7

Världsklass Åtgärdsplan för den kliniska forskningen Världsklass Åtgärdsplan för den kliniska forskningen Delbetänkande av Utredningen av den kliniska forskningen Stockholm 2008 SOU 2008:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

2008-02-28

Statens offentliga utredningar 2008:7 (pdf, 2691 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:6

Fastighetsmäklaren och konsumenten Fastighetsmäklaren och konsumenten Betänkande av Fastighetsmäklarutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:6 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2008-02-28

Statens offentliga utredningar 2008:6 (pdf, 3550 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:5

Till statsrådet och chefen för Integrations- och jämställdhetsdepartementet Regeringen beslutade den 27 juli 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att kartlägga utvecklingen och omfattningen av könsdiskriminerande reklam i Sverige och lämna förslag till hur lagstiftning mot sådan reklam skulle kunna utformas,

2008-02-28

Statens offentliga utredningar 2008:5 (pdf, 2393 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:3

Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag Slutbetänkande av Integritetsskyddskommittén Stockholm 2008 SOU 2008:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2008-02-28

Statens offentliga utredningar 2008:3 (pdf, 2333 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:2

Till statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Regeringen beslutade den 9 november 2006 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till hur FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property kan införlivas i svensk

2008-02-28

Statens offentliga utredningar 2008:2 (pdf, 1479 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:1

Barlastvattenkonventionen om Sveriges anslutning Betänkande av Barlastvattenutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:1 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2008-02-28

Statens offentliga utredningar 2008:1 (pdf, 2246 kB)