Dokument & lagar (4 356 träffar)

Statens offentliga utredningar 2021:3

sou 2021 3 Skolbibliotek för bildning och utbildning Delbetänkande av Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel Stockholm 2021 SOU 2021:3 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som

2021-01-20

Statens offentliga utredningar 2021:3 (pdf, 2486 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:4

Informationsöverföring inom vård och omsorg Skolbibliotek för bildning och utbildning Delbetänkande av Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel Stockholm 2021 SOU 2021:3 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad

2021-01-18

Statens offentliga utredningar 2021:4 (pdf, 4262 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:1

sou 2021 1 Säker och kostnadseffektiv it-drift rättsliga förutsättningar för utkontraktering Delbetänkande av It-driftsutredningen Stockholm 2021 SOU 2021:1 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information

2021-01-18

Statens offentliga utredningar 2021:1 (pdf, 2337 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:12

sou 2021 12 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap Delbetänkande av Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap USSMA Stockholm 2021 SOU 2021:2 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss

2021-01-13

Statens offentliga utredningar 2021:12 (pdf, 3036 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:2

sou 2021 2 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap Delbetänkande av Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap USSMA Stockholm 2021 SOU 2021:2 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss

2021-01-13

Statens offentliga utredningar 2021:2 (pdf, 3036 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:83

sou 2020 83 d2 Havet och människan Volym 2 Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2020 SOU 2020:83 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2020:83 (pdf, 7591 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:83

sou 2020 83 Havet och människan Volym 1 Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2020 SOU 2020:83 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2021-01-01

Statens offentliga utredningar 2020:83 (pdf, 5415 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:69

Äldre har aldrig varit yngre allt fler kan och vill arbeta längre Äldre har aldrig varit yngre allt fler kan och vill arbeta längre Betänkande av Delegationen för senior arbetskraft Stockholm 2020 SOU 2020:69 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice,

2021-01-01

Statens offentliga utredningar 2020:69 (pdf, 1799 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:24

sou 2020 24 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Betänkande av Utredningen Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess Stockholm 2020 SOU 2020:24 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice,

2021-01-01

Statens offentliga utredningar 2020:24 (pdf, 3020 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:82

Avgifter för information i elektronisk form Slutbetänkande av Öppna data-utredningen Stockholm 2020 SOU 2020:82 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-12-30

Statens offentliga utredningar 2020:82 (pdf, 1255 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:81

sou 2020 81 Genomförande av balansdirektivet balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM GENOMFÖRANDE AV DIREKTIVET OM BALANS MELLAN ARBETE OCH PRIVATLIV SOU 2020:81 Genomförande av balansdirektivet balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

2020-12-15

Statens offentliga utredningar 2020:81 (pdf, 8061 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:80

sou 2020 80 Äldreomsorgen under pandemin Delbetänkande av Coronakommissionen Stockholm 2020 SOU 2020:80 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-12-15

Statens offentliga utredningar 2020:80 (pdf, 2016 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:79

sou 2020 79 Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området Delbetänkande av Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen Stockholm 2020 SOU 2020:79 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106

2020-12-15

Statens offentliga utredningar 2020:79 (pdf, 2257 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:76

Funktionalitet och enhetlighet hyresmodell för fem kulturinstitutioners huvudbyggnader Betänkande av Utredningen om översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner Stockholm 2020 SOU 2020:76 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm

2020-12-15

Statens offentliga utredningar 2020:76 (pdf, 1113 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:74

sou 2020 74 En europeisk åklagarmyndighet i Sverige Betänkande av Eppo-utredningen Stockholm 2020 SOU 2020:74 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-12-15

Statens offentliga utredningar 2020:74 (pdf, 3019 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:78

sou 2020 78 Tillgängliga stränder ett mer differentierat strandskydd Betänkande av Utredningen om översyn av strandskyddet Stockholm 2020 SOU 2020:78 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2020-12-14

Statens offentliga utredningar 2020:78 (pdf, 6429 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:77

sou 2020 77 Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden Slutbetänkande av Spelmarknadsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:77 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-12-14

Statens offentliga utredningar 2020:77 (pdf, 1779 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:75

sou 2020 75 Bygg och bo till lägre kostnad förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet Slutbetänkande av Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet Stockholm 2020 SOU 2020:75 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm

2020-12-11

Statens offentliga utredningar 2020:75 (pdf, 3089 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:72

sou 2020 72 Producentansvar för textil en del av den cirkulära ekonomin Betänkande av Utredningen om producentansvar för textil Stockholm 2020 SOU 2020:72 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2020-12-09

Statens offentliga utredningar 2020:72 (pdf, 7238 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:71

sou 2020 71 Utvinning ur alunskiffer Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket Betänkande av 2020 års Alunskifferutredning Stockholm 2020 SOU 2020:71 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm

2020-12-02

Statens offentliga utredningar 2020:71 (pdf, 4232 kB)