Dokument & lagar (8 träffar)

ekdep 1918:2

inlåtande av Första kammarens ekonomideputerade Nr 21 Nr 2. Ankom till riksdagen kansli den 10 mars 1918 kl. 5 e. m. Deputerades för vården om första kammarens ekonomiska angelägenheter utlåtande med anledning av väckt motion angående ändrad numrering av de i plenisalen anordnade platser för kammarens ledamöter. Jämlikt

1918-03-10

ekdep 1906:1 Andra kammaren

Andra Kammarens Ekonomi-kommitierades Utlåtande N:o 1. 1 N:o 1. Ank. till Riksd. kansli den 29 mars 1906, kl. 12 midd. Rommitterades för vården om Andra Kammarens ekonomiska angelägenheter utlåtande n:o 1 i anledning af herr Torsten Petres erbjudande att till kammaren öfverlämna en bronsbyst af förre ledamoten af borgarståndet

1906-03-24

ekdep 1905:2 Första kammaren

Första Kammarens Ekonomideputerades Utlåtande N:o 2. 1 N:0 2. Anlc. till Kiksd. kansli den 10 maj 1905 kl. 4,30 e. m. Deputerades för vården om Första Kammarens ekonomiska angelägenheter utlåtande No 2 med anledning af väckt motion angående ändring af vissa åt kammaren upplåtna lokaler i nya riksdagshuset. Uti en inom

1905-05-10

ekdep 1905:1 Första kammaren

Första Kammarens Ekonomideputerades Utlåtande N:0 1. 1 7:o 1. Ank. till Riksd. kansli den 21 februari 1905, kl. 2 e. m. Deputerades för vården om Första Kammarens ekonomiska angelägenheter utlåtande n:o 1 med anledning eif väckt motion angående ändrad numrering af de i plenisalen anordnade platser för kammarens ledamöter

1905-02-21

ekdep 1905:2 Andra kammaren

Andra Kammarens Ekonomi-kommitterades Utlåtande N:o 2. 1 N:o 2. Ank. till Riksd. kansli den 11 februari 1905, kl. 7 e. m. Kommitterades för vården om Andra Kammarens ekonomiska angelägenheter utlåtande n:o 2, med anledning af väckt motion om ändrad numrering af ledamöternas platser i plenisalen. Jämlikt protokollsutdrag

1905-02-11

ekdep 1905:1 Andra kammaren

Andra Kammarens Ekonomi-kornmitterades Utlåtande N:o 1. 1 N:o 1. Ank. till Riksd. kansli deri 8 februari 1905, kl. 4 e. m. Kommitterades för vården om Andra Kammarens ekonomiska angelägenheter utlåtande n:o 1, i anledning af väckt motion om åtgärder för beredande af ökadt utrymme åt kammarens kansli. Till förberedande

1905-02-07

ekdep 1902:1 Andra kammaren

Andra Kammarens Ekonomi-Jiomiterades Utlåtande N:o 1. 1 N:o 1. Ank. till Riksd. kansli den 15 maj 1902, kl. 11 f. m. Koiniterades för vården om Andra Kammarens ekonomiska angelägenheter utlåtande n:o 1 med anledning af väckt motion om medgifvande af kopiering af framlidne grefve Arvid F:son Posses i kammarens plenisal

1902-05-15

ekdep 1900:1 Andra kammaren

Andra Kammarens Ekonomi-komiterades Utlåtande N:o 1. 1 N:o 1. Ank. till Riksd. kansli den 28 april 1900, kl. 3 e. va. Komiterades för vården om Andra Kammarens ekonomiska angelägenheter utlåtande n:o 1, med anledning af väckt motion om medgifvande af kopiering af framlidne erkebiskopen Sundbergs i kammarens plenisal

1900-04-26