Dokument & lagar (69 176 träffar)

Betänkande 2020/21:UU7

Utskottet föreslår med stöd av sin initiativrätt i 9 kap. 16 § första stycket riksdagsordningen att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen, om att tillsätta en oberoende undersökningskommission om regeringens agerande i fråga om två svenska medborgare som är frihetsberövade utomlands. Därmed föreslår utskottet att ett antal motioner bifalls delvis. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2021-01-14 Debatt: 2021-01-20 Beslut: 2021-01-20

Betänkande 2020/21:UU7 (pdf, 170 kB)

Betänkande 2020/21:JuU8

Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att reglerna bör skärpas ytterligare så att presumtionen för villkorlig frigivning tas bort och ersätts med ett system där större hänsyn tas till hur den intagne skött sig under verkställigheten av ett 20 fängelsestraff. Andra begränsningar som bör övervägas är att villkorlig frigivning ska kunna komma i fråga tidigast efter tre fjärdedelar av strafftiden och aldrig för den som har återfallit i brott. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 9
Justering: 2020-12-17 Debatt: 2021-01-27 Beslut: 2021-01-27

Betänkande 2020/21:JuU8 (pdf, 315 kB)

Betänkande 2020/21:KU25


Betänkande 2020/21:KU24


Betänkande 2020/21:AU12


Beredning: 2021-05-06 Justering: 2021-06-03

Betänkande 2020/21:AU11


Beredning: 2021-04-20 Justering: 2021-06-03

Betänkande 2020/21:MJU13


Beredning: 2021-02-09 Justering: 2021-03-11

Betänkande 2020/21:FiU41


Beredning: 2021-02-04 Justering: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:SoU24


Beredning: 2021-03-25 Justering: 2021-05-06

Betänkande 2020/21:UbU9


Justering: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:TU5


Justering: 2021-01-19 Debatt: 2021-01-20 Beslut: 2021-01-20

Betänkande 2020/21:SoU23

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en tillfällig lag och vissa lagändringar som möjliggör fler åtgärder för att motverka trängsel och därmed hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Särskilda begränsningar ska kunna införas för både verksamheter och platser. Det kan till exempel gälla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet som är öppna för allmänheten, handelsplatser, som köpcentrum och gallerior, som är öppna för allmänheten, kollektivtrafik och inrikes flygtrafik samt platser för privata sammankomster. Vid behov ska folksamlingar av en viss storlek kunna förbjudas på platser dit allmänheten har tillträde samt serveringsställen kunna stängas. Den tillfälliga covid-19-lagen ska gälla från och med den 10 januari till och med den sista september 2021.

Riksdagen riktar också två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Riksdagen anser att rätten till ersättning bör göras mycket tydligare och att en verksamhet som drabbas av regeringens föreskrifter som meddelas med stöd av den nya covid-19-lagen eller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som huvudregel ska ersättas. Riksdagen uppmanar genom ett tillkännagivande regeringen om detta. Riksdagen uppmanar också regeringen genom ett tillkännagivande att informera utskottet löpande då arbete pågår inom Regeringskansliet med att ta fram nya föreskrifter med stöd av den tillfälliga lagen. Förslagen om tillkännagivanden har sin grund i två följdmotioner.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2021-01-07 Debatt: 2021-01-08 Beslut: 2021-01-08

Betänkande 2020/21:SoU23 (pdf, 3358 kB) Webb-tv debatt om förslag: En tillfällig covid-19-lag

Betänkande 2020/21:SkU17


Beredning: 2021-01-21 Justering: 2021-02-09 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:SkU16


Beredning: 2021-01-21 Justering: 2021-02-09 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:TU2

Avslag på samtliga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 23
Justering: 2020-12-17 Debatt: 2021-01-20 Beslut: 2021-01-20

Betänkande 2020/21:TU2 (pdf, 561 kB)

Betänkande 2020/21:TU3

Tillkännagivande till regeringen om att den bör återkomma med förslag som gör det möjligt att anlägga friliggande cykelvägar utan krav på direkt anslutning till vägar avsedda för motortrafik. Bifall helt eller delvis till motionsförslag om detta. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 20
Justering: 2020-12-17 Debatt: 2021-01-20 Beslut: 2021-01-20

Betänkande 2020/21:TU3 (pdf, 667 kB)

Betänkande 2020/21:NU11

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2020-12-17 Debatt: 2021-01-27 Beslut: 2021-01-27

Betänkande 2020/21:NU11 (pdf, 172 kB)

Betänkande 2020/21:NU12

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2020-12-17 Debatt: 2021-01-27 Beslut: 2021-01-27

Betänkande 2020/21:NU12 (pdf, 250 kB)