Det här har riksdagen beslutat

Nej till förändringar i det så kallade gymnasieregelverket (SfU27)
Förebyggande åtgärder införs mot våld i nära relationer (SoU26)
Ersättning till riskgrupper bör förlängas tills vaccinationsfas 3 avslutats (SfU25)
Extra ändringsbudget: Pengar till företag, sjuklönekostnader, kultur och idrott samt ett nytt evenemangsstöd (FiU49)
Stöd till äldreomsorgen genom ändringar i statens budget (FiU46)
Extra ändringsbudget: Förlängda ekonomiska stöd till företag och ett nytt garantistöd till kultur och idrott (FiU44)
Uppmaning till självmord blir straffbart (JuU21)
Språkutbildning krävs för rätt till försörjningsstöd (SoU21)
Extra ändringsbudget: Sjukförsäkringen ska bli mer flexibel för vissa långtidssjuka (FiU41)
Skolor ska kunna ge betyg från årskurs 4 (UbU9)
Extra ändringsbudget: Pengar till hyreskostnader, sjuklönekostnader, egenföretagare och snabbtester (FiU43)
Extra ändringsbudget: Nya och förlängda stöd till företag och mer pengar till testning och vaccinering (FiU40)
Extra ändringsbudget: Förstärkta stöd till företag och sänkt arbetsgivaravgift för unga (FiU42)
Tillfällig covid-19-lag ska möjliggöra fler smittskyddsåtgärder (SoU23)
Ändringar för barn och unga i samhällsvården (SoU5)
Vaccination mot covid-19 ska ingå i nationella vaccinationsregistret (SoU4)
Sänkt skatt på inkomster och förlängd period med expertskatt (SkU14)
Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen (FiU1)
31 miljarder kronor ytterligare till kommuner, regioner och annan verksamhet i år (FiU11)
Ökade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse (JuU6)
Extra ändringsbudget: Förlängd ersättningsperiod för personer i riskgrupp (FiU36)
Enklare att kommunicera digitalt med domstolarna (JuU4)
Sänkt skatt för personer i glesbygd (SkU6)