Det här har riksdagen beslutat

Föräldrar får rätt till föräldrapenning i fler situationer (SfU7)
Myndigheter och vissa andra aktörer ska bli mer digitalt tillgängliga (TU2)
Skatteavdraget för fackföreningsavgifter avskaffas (SkU15)
Körkortsutbildningssystemet för trafikskolor bör ses över (TU7)
Sänkt moms på e-publikationer och ändrad användning av anslag (FiU36)
Ja till höjt tak för RUT-avdrag (SkU20)
Ja till åtgärder mot handel med hyreskontrakt (CU17)