The Moderate Party

  • moderat.se
  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]moderaterna.se

Said & done

In this section you will find what the party has said and done in the Riksdag. It includes motions, interpellations and written questions to the Government, speeches in the Chamber and reports to the Committee on the Constitution. Use the filters to search among the documents.

Dokument:

Försäljningen av ljuddämpare

Skriftlig fråga 2021/22:1765 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2021/22:1765 Försäljningen av ljuddämpare av Sten Bergheden M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den 1 juli 2022 ska ljuddämpare kunna säljas till vapenägare utan krav på ljuddämparlicens. Regeringens proposition och justitieutskottet justeringar av propositionen är tydliga, och riksdagens beslut

Inlämnad: 2022-06-22 Svarsdatum: 2022-06-29 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2021/22:1765 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB)

Hälsoeffekter vid brytning av sällsynta jordartsmetaller

Skriftlig fråga 2021/22:1764 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2021/22:1764 Hälsoeffekter vid brytning av sällsynta jordartsmetaller av Betty Malmberg M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S All gruvdrift hanterar stora mängder vatten och har stor påverkan på både omgivande miljö och befintliga vattendrag. Det är därför viktigt att vattenförvaltningen och ramvattendirektivet

Inlämnad: 2022-06-21 Svarsdatum: 2022-07-06 Besvarare: Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2021/22:1764 av Betty Malmberg (M) (pdf, 89 kB)

Underlag för ansökan om gruvdrift

Skriftlig fråga 2021/22:1763 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2021/22:1763 Underlag för ansökan om gruvdrift av Betty Malmberg M till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson S I gruvnationerna Kanada och Australien är börsnoterade bolag skyldiga att publicera samtliga tekniska och ekonomiska rapporter, från förarbetet inför en eventuell gruvstart till färdigställande av gruva,

Inlämnad: 2022-06-21 Svarsdatum: 2022-06-29 Besvarare: Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

Skriftlig fråga 2021/22:1763 av Betty Malmberg (M) (pdf, 89 kB)

Members of the Moderate Party

Members of the Moderate Party