Tomas Eneroth (SocDem)

Infrastrukturminister

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 – 2019-03-31
  • 2019-04-01 –

Said and done

Ombyggnationen av E4 genom Nordanstig

Svar på skriftlig fråga 2018/19:620 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:620 av Viktor Wärnick M Ombyggnationen av E4 genom Nordanstig Viktor Wärnick har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillse att omdragningen av E4:an mellan Vattrång och Gnarp, i Nordanstigs kommun, byggs med fyrfältsväg i stället för att, som nu är föreslaget, som en så kallad två-plus-ett-väg.

Svarsdatum: 2019-05-14 Frågeställare: Viktor Wärnick (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:620 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Nya isbrytare

Svar på skriftlig fråga 2018/19:618 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:618 av Mikael Larsson C Nya Isbrytare Mikael Larsson har frågat mig hur jag ser på behovet av nya isbrytare och hur finansiering av dessa ska ske. Sjöfartsverket ansvarar för rikets isbrytning och leder verksamheten. Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer samt andra

Svarsdatum: 2019-05-14 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:618 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Transportstyrelsens kontroller

Svar på skriftlig fråga 2018/19:610 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 01435/US I2019/01436/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:609 av Thomas Morell SD Transportstyrelsens företagskontroller och fråga 2018/19:610 av Thomas Morell SD Transportstyrelsens kontroller Thomas Morell har ställt ett antal frågor till mig om Transportstyrelsens

Svarsdatum: 2019-05-13 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:610 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Transportstyrelsens företagskontroller

Svar på skriftlig fråga 2018/19:609 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 01435/US I2019/01436/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:609 av Thomas Morell SD Transportstyrelsens företagskontroller och fråga 2018/19:610 av Thomas Morell SD Transportstyrelsens kontroller Thomas Morell har ställt ett antal frågor till mig om Transportstyrelsens

Svarsdatum: 2019-05-13 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:609 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Trafikverkets upphandling av transportpolitiskt motiverad flygtrafik

Svar på skriftlig fråga 2018/19:589 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 01387/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:589 av Linda Ylivainio C Trafikverkets upphandling av transportpolitiskt motiverad flygtrafik Linda Ylivainio har frågat mig om jag anser att den transportpolitiskt motiverade flygtrafiken för perioden oktober 2019

Svarsdatum: 2019-05-07 Frågeställare: Linda Ylivainio (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:589 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 76 kB)

Pråmtrafik som ett femte trafikslag

Svar på skriftlig fråga 2018/19:584 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I 2019/ 01377/TM Infrastruktur departementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:584 av Jimmy Ståhl SD Pråmtrafik som ett femte trafikslag Jimmy Ståhl har frågat mig om jag avser att införa pråmtrafik som ett femte trafikslag. Sjöfarten har en helt avgörande roll för den svenska utrikeshandeln

Svarsdatum: 2019-05-07 Frågeställare: Jimmy Ståhl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:584 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Sveriges miljö- och klimatmål

Svar på skriftlig fråga 2018/19:580 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/01358/US I2019/01382/US Infrastruktur departementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:573 De transportpolitiska målen och fråga 2018/19:580 Sveriges miljö- och klimatmål av Anders Åkesson C Anders Åkesson har frågat mig om jag anser att Transportstyrelsen uppfyller sitt uppdrag så som

Svarsdatum: 2019-05-07 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:580 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

De transportpolitiska målen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:573 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/01358/US I2019/01382/US Infrastruktur departementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:573 De transportpolitiska målen och fråga 2018/19:580 Sveriges miljö- och klimatmål av Anders Åkesson C Anders Åkesson har frågat mig om jag anser att Transportstyrelsen uppfyller sitt uppdrag så som

Svarsdatum: 2019-05-07 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:573 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo

Interpellation 2018/19:222 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2018/19:222 Dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo av Johan Hultberg M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Dagens tågförbindelser mellan Göteborg och Oslo är mycket undermåliga avseende såväl person- som godstrafik. Transporttiderna är långa och föga konkurrenskraftiga. I dag är till exempel

Inlämnad: 2019-05-02 Svarsdatum: 2019-05-13 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2018/19:222 av Johan Hultberg (M) (pdf, 108 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo

Rapporterna om flyget

Interpellation 2018/19:218 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2018/19:218 Rapporterna om flyget av Helena Lindahl C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Som en del av regeringens samlade flygstrategi tillsattes Arlandarådet för drygt två år sedan. Rådet fick till uppgift att ta sig an arbetet att uppfylla de sju fokusområden som regeringen lagt fram i strategin.

Inlämnad: 2019-04-30 Svarsdatum: 2019-05-13 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2018/19:218 av Helena Lindahl (C) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rapporterna om flyget