Tomas Eneroth (SocDem)

Infrastrukturminister

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Born 1966

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.

  • Member of Parliament

  • Ledig 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2017-07-26
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2014-10-04 – 2017-07-27
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-07-27
  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2008-02-14
  • Chair 2002-11-14 – 2006-10-02
  • Chair 2002-11-05 – 2006-10-01
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-04
  • Member 2002-10-24 – 2002-11-14
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy Chair 2008-02-19 – 2010-10-04
  • Member 2008-02-14 – 2008-02-18
  • Committee on Education

  • Member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Nominations Committee

  • Chair 2014-10-13 – 2017-07-27
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-13
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2017-08-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2002-10-15 – 2002-10-23
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-07-27
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 2017-07-27 – 2019-03-31
  • 2019-04-01 –

Said and done

Trafikverkets långa handläggningstider

Svar på skriftlig fråga 2017/18:791 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01087/SUBT N2018/01086/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:790 av Anders Åkesson C Förbättrade möjligheter till digitalisering i hela landet och fråga 2017/18:791 av Anders Åkesson CTrafikverkets långa handläggningstider Anders Åkesson har ställt frågor till

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:791 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 89 kB)

Förbättrade möjligheter till digitalisering i hela landet

Svar på skriftlig fråga 2017/18:790 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01087/SUBT N2018/01086/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:790 av Anders Åkesson C Förbättrade möjligheter till digitalisering i hela landet och fråga 2017/18:791 av Anders Åkesson CTrafikverkets långa handläggningstider Anders Åkesson har ställt frågor till

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:790 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 89 kB)

Beredskapssituationen för Öland vid störningar i broförbindelse

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1634 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/04549/TIF N2018/04568/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1633 av Jan R Andersson M En ny Ölandsförbindelse och fråga 2017/18:1634 av Jan R Andersson M Beredskapssituationen för Öland vid störningar i broförbindelse Jan R Andersson har frågat mig hur långt gången

Svarsdatum: 2018-09-10 Frågeställare: Jan R Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1634 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

En ny Ölandsförbindelse

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1633 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/04549/TIF N2018/04568/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1633 av Jan R Andersson M En ny Ölandsförbindelse och fråga 2017/18:1634 av Jan R Andersson M Beredskapssituationen för Öland vid störningar i broförbindelse Jan R Andersson har frågat mig hur långt gången

Svarsdatum: 2018-09-10 Frågeställare: Jan R Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1633 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Alkobommar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1629 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/04517/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1629 av Nina Lundström L Alkobommar Nina Lundström har frågat mig vilka gränshamnar som har fått anläggningar för nykterhetskontroll, så kallade alkobommar. För att införandet ska få bästa möjliga acceptans är det av största

Svarsdatum: 2018-09-10 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1629 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Vägunderhållet i Skaraborg

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1621 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/04461/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1621 av Sten Bergheden M Vägunderhållet i Skaraborg Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att se till att vägarna i Skaraborg blir lagade till farbart skick igen. Att de statliga vägarna håller en hög

Svarsdatum: 2018-09-05 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1621 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Lotsplikt i Öresund

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1626 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/ 04509/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1626 av Thomas Finnborg M Lotsplikt i Öresund Thomas Finnborg har frågat utrikesministern hur ministern ämnar agera i Nordiska ministerrådet för att skynda på frågan om lots med tanke på sommarens incidenter. Arbetet inom

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1626 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 77 kB)

Resurser till Sjöfartsverket

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1604 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:1604 av Boriana Åberg M Resurser till Sjöfartsverket Boriana Åberg har frågat mig om det kommer skjutas till mer resurser till Sjöfartsverket för att Sjöfartsverket ska kunna utföra såväl sina nuvarande uppgifter som eventuella utökade uppgifter avseende brandbekämpning. De omfattande skogsbränderna

Svarsdatum: 2018-08-21 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1604 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Stoppandet av investeringar i väg 56

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1561 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/03998/TIF Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1561 av Lars Beckman M Stoppandet av investeringar i väg 56 Lars Beckman har frågat mig varför jag och regeringen har beslutat att ta bort investeringarna i väg 56 i den nationella infrastrukturplanen. Regeringen har fattat beslut om en nationell

Svarsdatum: 2018-08-10 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1561 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Släpbussar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1505 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/03711/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1505 av Karin Svensson Smith MP Släpbussar Karin Svensson Smith har frågat mig hur och när regeringen avser att fatta beslut så att släpbussar kan komma till användning i Sverige. För att möta framtidens samhällsutmaningar

Svarsdatum: 2018-06-26 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1505 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 83 kB)