Martin Melin (Lib)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Constituency
City of Stockholm, seat 316
Birth year
1967
Address
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Current assignments

Member of Parliament

Alternate member

Committee on Taxation

Member

Committee on Civil Affairs

Deputy member

Committee on Justice

Deputy member

Committee on the Constitution

Deputy member

Committee on European Union Affairs

Deputy member

All assignments

Member of Parliament

Alternate member
2023-08-22 – 2026-09-21
Ersättare
2022-10-31 – 2023-04-30

Committee on Taxation

Member
2023-08-31 – 2026-09-21
Extra deputy member
2022-11-08 – 2023-04-30

Committee on Justice

Deputy member
2023-08-31 – 2026-09-21
Deputy member
2022-11-10 – 2023-04-30

Committee on Civil Affairs

Deputy member
2023-08-31 – 2026-09-21

Committee on the Constitution

Deputy member
2023-08-31 – 2026-09-21

Committee on Defence

Extra deputy member
2022-11-08 – 2023-04-30

Committee on Cultural Affairs

Extra deputy member
2022-11-08 – 2023-04-30

Committee on Foreign Affairs

Extra deputy member
2022-11-08 – 2023-04-30

Committee on European Union Affairs

Deputy member
2023-08-31 –
Extra deputy member
2022-11-08 – 2023-04-30

Biography

The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.

Said and done

Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.

 • Still from Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Justitieminister Gunnar Strömmer M Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Försvarsminister Pål Jonson M Utbildningsminister Mats Persson L Justitieminister Gunnar Strömmer M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Still from Debatt om förslag: Polisfrågor

  Polisfrågor

  Betänkande 2022/23:JuU10

  Riksdagen sa nej till cirka 190 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om polisfrågor. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående utrednings- och beredningsarbete.

  Motionerna handlar exempelvis om en mer effektiv polis,

  Behandlade dokument
  80
  Förslagspunkter
  61
  Reservationer
  64 
  Anföranden och repliker
  11, 88 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-04-26
  Debatt
  2023-04-27
  Beslut
  2023-05-03
 • Still from Debatt om förslag: Svenskt deltagande i evakueringsinsats i Sudan

  Svenskt deltagande i evakueringsinsats i Sudan

  Betänkande 2022/23:UU17

  Riksdagen beslutade att medge att regeringen ställer en väpnad styrka med högst 400 personer till förfogande i Sudan. Styrkan ska i enlighet med folkrätten stödja och genomföra en evakueringsinsats av svenska och utländska medborgare samt materiel från Sudan och ställs till

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 24 minuter
  Justering
  2023-04-23
  Bordläggning
  2023-04-23
  Debatt
  2023-04-23
  Beslut
  2023-04-23
 • Still from Debatt om förslag: Internationella relationer m.m.

  Internationella relationer m.m.

  Betänkande 2022/23:UU7

  Riksdagen har behandlat cirka 110 förslag i motioner från den allmänna motionstiden. Förslagen handlar bland annat om utrikespolitikens övergripande inriktning och hur Sverige ska förhålla sig till situationen i vissa delar av världen. 

  Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat med hänvisning till att regeringens utrikespolitiska inriktning anses väl avvägd och lämplig.

  Behandlade dokument
  45
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  33, 97 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-19
  Debatt
  2023-04-20
  Beslut
  2023-04-26
 • Still from Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Socialminister Jakob Forssmed KD Justitieminister Gunnar Strömmer M Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Socialminister Jakob Forssmed KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Still from Debatt om förslag: Ukraina

  Ukraina

  Betänkande 2022/23:UU14

  Riksdagen har behandlat åtta förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Riksdagen sa nej till motionerna. Samtidigt samlas riksdagen i ett ställningstagande om Ukraina. Här fortsätter riksdagen att fördöma Rysslands invasion av Ukraina, och understryker

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  8, 64 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-12
  Debatt
  2023-04-13
  Beslut
  2023-04-13
 • Still from Debatt om förslag: Internationellt utvecklingsbistånd

  Internationellt utvecklingsbistånd

  Betänkande 2022/23:UU6

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om internationellt bistånd. Förslagen har lämnats in under den allmänna motionstiden 2022.

  Motionerna handlar bland annat om nivån på biståndet, OECD:s kommitté för bistånds regelverk och prioriteringar inom internationellt utvecklingsbistånd. Riksdagen avslår motionerna bland annat eftersom utredningsarbete inom området pågår.

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  69, 180 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-11
  Debatt
  2023-04-12
  Beslut
  2023-04-12
 • Still from Debatt om förslag: Straffrättsliga frågor

  Straffrättsliga frågor

  Betänkande 2022/23:JuU11

  Riksdagen sa nej till de cirka 140 förslagen i motioner om straffrättsliga frågor som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. 

  En del av motionerna handlar om fridskränkningsbrott, kontrollerande beteende eller psykiskt våld mot barn. Andra motioner handlar

  Behandlade dokument
  66
  Förslagspunkter
  40
  Reservationer
  40 
  Anföranden och repliker
  8, 55 minuter
  Justering
  2023-03-09
  Bordläggning
  2023-03-14
  Debatt
  2023-03-15
  Beslut
  2023-03-15
 • Still from Debatt om förslag: 2022 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

  2022 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

  Betänkande 2022/23:JuU6

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om hur lagen om särskild utlänningskontroll har tillämpats under perioden 1 juli 2021-30 juni 2022. Regeringen har under den aktuella perioden fattat sju beslut med stöd av lagen. 

  Skrivelsen innehåller även

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  13, 37 minuter
  Justering
  2023-02-07
  Bordläggning
  2023-02-21
  Debatt
  2023-02-22
  Beslut
  2023-02-22
 • Still from Debatt om förslag: Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2021

  Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2021

  Betänkande 2022/23:JuU5

  Varje år redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen hur de brottsbekämpande myndigheterna använder hemlig avlyssning och andra hemliga tvångsmedel. Våldsbrott och narkotikabrott eller narkotikasmuggling var de vanligaste brottstyperna där hemliga tvångsmedel användes.

  Regeringens

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  4, 27 minuter
  Justering
  2023-02-07
  Bordläggning
  2023-02-21
  Debatt
  2023-02-22
  Beslut
  2023-02-22
 • Still from Utrikespolitisk debatt: Utrikespolitisk debatt

  Utrikespolitisk debatt

  Den 15 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström M inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar

 • Still from Debatt om förslag: Försvarspolitik och totalförsvar

  Försvarspolitik och totalförsvar

  Betänkande 2022/23:FöU6

  Riksdagen sa nej till samtliga motioner om försvarspolitik och totalförsvar från den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlade till exempel om det militära och civila försvaret, cyberpolitik och materielförsörjning. Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  21, 91 minuter
  Justering
  2023-02-02
  Bordläggning
  2023-02-07
  Debatt
  2023-02-08
  Beslut
  2023-02-08
 • Still from Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Camilla Waltersson Grönvall M Carl-Oskar Bohlin MUtrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Still from Debatt om förslag: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

  Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

  Betänkande 2022/23:UU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2023 inom utgiftsområdet internationellt bistånd ska fördelas.

  Därmed ställer sig riksdagen bakom att biståndsramen för 2023 uppgår till 47,2 miljarder kronor och frikopplas från bruttonationalinkomsten

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  3
  Anföranden och repliker
  85, 221 minuter
  Justering
  2022-12-15
  Bordläggning
  2022-12-19
  Debatt
  2022-12-20
  Beslut
  2022-12-20
 • Still from Debatt om förslag: Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

  Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

  Betänkande 2022/23:JuU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2023 inom utgiftsområdet Rättsväsendet ska fördelas.

  Totalt handlar det om cirka 68 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar går till Polismyndigheten, cirka 37 miljarder kronor.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  25, 118 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-16
  Debatt
  2022-12-17
  Beslut
  2022-12-20
 • Still from Debatt om förslag: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

  Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

  Betänkande 2022/23:UU1

  Cirka 2,1 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet internationell samverkan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, drygt 1,3 miljarder, går

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  28, 113 minuter
  Justering
  2022-12-08
  Bordläggning
  2022-12-13
  Debatt
  2022-12-14
  Beslut
  2022-12-14
 • Stockholm – möjligheternas storstadsregion

  Motion 2022/23:1911 av Malin Danielsson m.fl. (L)

  Motion till riksdagen 2022/23:1911 av Malin Danielsson m.fl. L Stockholm möjligheternas storstadsregion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att stärka Stockholmsregionen som möjligheternas tillväxtregion och tillkännager detta för regeringen.

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2022/23:KU23 2022/23:NU8 2022/23:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Fri väg för förare av utryckningsfordon

  Motion 2022/23:737 av Martin Melin (L)

  Motion till riksdagen 2022/23:737 av Martin Melin L Fri väg för förare av utryckningsfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om polisers rätt att påkalla fri väg, med eller utan larmanordningar, enligt trafikförordningen 1998:1276 och tillkännager detta för regeringen.

  Inlämnad
  2022-11-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • En översyn av rättegångsbalkens tidsbegränsning för husrannsakan

  Motion 2022/23:736 av Martin Melin och Lina Nordquist (båda L)

  Motion till riksdagen 2022/23:736 av Martin Melin och Lina Nordquist båda L En översyn av rättegångsbalkens tidsbegränsning för husrannsakan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av rättegångsbalkens tidsbegränsning för husrannsakan 28 kap. 6 och tillkännager

  Inlämnad
  2022-11-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:JuU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Still from Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Utbildningsminister Mats Persson L Skolminister Lotta Edholm L Socialminister Jakob Forssmed KD Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Utbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Filter