Cecilia Rönn (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency
Halland County, seat 227
Birth year
1980
Address
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Current assignments

Member of Parliament

Ordinary member

Committee on Finance

Member

Committee on Civil Affairs

Deputy member

Committee on Taxation

Deputy member

Member

All assignments

Member of Parliament

Ordinary member
2022-09-26 – 2026-09-21

Committee on Taxation

Deputy member
2023-08-31 – 2026-09-21
Member
2022-10-04 – 2023-08-31

Committee on Finance

Member
2023-09-13 – 2026-09-21
Deputy member
2022-10-04 – 2023-09-13

Committee on Civil Affairs

Deputy member
2022-10-12 – 2026-09-21

Committee on Environment and Agriculture

Deputy member
2022-10-12 – 2023-05-22

Committee on Foreign Affairs

Deputy member
2023-05-22 – 2023-06-01

Member
2022-10-27 –

Biography

The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.

Said and done

Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.

 • Still from Debatt om förslag: Riktlinjer för den ekonomiska politiken

  Riktlinjer för den ekonomiska politiken

  Betänkande 2022/23:FiU20

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken i vårpropositionen.

  Konjunkturnedgången och den minskade aktiviteten i ekonomin förväntas försvaga den offentliga sektorns finanser under 2024, men med en gradvis förstärkning under 2025 och 2026. Utskottet

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  85, 293 minuter
  Justering
  2023-06-15
  Bordläggning
  2023-06-19
  Debatt
  2023-06-20
  Beslut
  2023-06-20
 • Still from Debatt om förslag: Företag, kapital och fastighet

  Företag, kapital och fastighet

  Betänkande 2022/23:SkU12

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att förtydliga lagen om investeringssparkonto. Ett investeringssparkonto är en sparform som schablonbeskattas, vilket betyder att skatten inte baseras på den faktiska avkastningen utan på

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  28, 90 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-05-10
  Debatt
  2023-05-11
  Beslut
  2023-05-24
 • Still from Debatt om förslag: Skatteförfarande

  Skatteförfarande

  Betänkande 2022/23:SkU13

  Riksdagen sa nej till ett sjuttiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om skatteförfarande. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i de frågor motionerna tar upp.

  I motionerna finns ett flertal förslag om att synliggöra skatter och

  Behandlade dokument
  37
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  16, 65 minuter
  Justering
  2023-03-21
  Bordläggning
  2023-05-05
  Debatt
  2023-05-09
  Beslut
  2023-05-10
 • Still from Debatt om förslag: Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

  Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

  Betänkande 2022/23:SkU16

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till nya regler för hanteringen av elstöd till företag. Reglerna behövs för att Skatteverket ska kunna handlägga stödet.

  Förslagen handlar bland annat om att den som har fått elstöd beviljat ska få det reglerat på sitt skattekonto.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  20, 58 minuter
  Justering
  2023-04-26
  Bordläggning
  2023-04-28
  Debatt
  2023-05-02
  Beslut
  2023-05-03
 • Still from Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Utbildningsminister Mats Persson L Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Energi- och näringsminister Ebba

 • Still from Debatt om förslag: Ny mervärdesskattelag

  Ny mervärdesskattelag

  Betänkande 2022/23:SkU10

  Riksdagen sa ja till regeringens föreslag om en ny lag om mervärdesskatt, så kallad moms. Lagen innebär en anpassning till EU:s mervärdesskattedirektiv. Lagen ska också bland annat tydliggöra vad som gäller när ideella föreningar säljer tjänster internt.

  Riksdagen

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 50 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-19
  Debatt
  2023-04-20
  Beslut
  2023-04-20
 • Still from Debatt om förslag: Mervärdesskatt

  Mervärdesskatt

  Betänkande 2022/23:SkU15

  Riksdagen sa nej till cirka 20 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om förändringar av mervärdesskattesatser, utredningar av effekter och förändringar av mervärdesskatten samt olika undantag från skattskyldighet på mervärdesskatteområdet.

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 36 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-18
  Debatt
  2023-04-19
  Beslut
  2023-04-20
 • Still from Debatt om förslag: Punktskatt och tull

  Punktskatt och tull

  Betänkande 2022/23:SkU14

  Riksdagen sa nej till 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om punktskatt och tull. Riksdagen hänvisar bland annat till att utredningar och beredningar pågår och till att riksdagen redan har tagit ställning i dessa frågor.

  Motionerna handlar bland

  Behandlade dokument
  49
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  20, 85 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-18
  Debatt
  2023-04-19
  Beslut
  2023-04-20
 • Gränsstationen vid Svinesund

  Skriftlig fråga 2022/23:551 av Cecilia Rönn (L)

  Fråga 2022/23:551 Gränsstationen vid Svinesund av Cecilia Rönn L till Finansminister Elisabeth Svantesson M Norge är en av Sveriges viktigaste handelspartner. Gränsstationen vid Svinesund utgör samtidigt EU:s yttre gräns, och varor som fraktas in i och ut ur Sverige ska därför kontrolleras och tulldeklareras. Gods som

  Inlämnad
  2023-04-12
  Svarsdatum
  2023-04-19
  Besvarare
  Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
 • Still from Särskild debatt: Särskild debatt om hushållens ekonomi

  Särskild debatt om hushållens ekonomi

  Riksdagen håller en särskild debatt om hushållens ekonomi. Debatten har begärts av Socialdemokraterna. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson M

 • Still from Debatt om förslag: Inkomstskatt

  Inkomstskatt

  Betänkande 2022/23:SkU11

  Riksdagen har behandlat cirka 120 förslag om inkomstbeskattning, som har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om jobbskatteavdraget, rut- och rotavdrag, grön skatteväxling och omställningsavdrag.

  Riksagen sa nej till samtliga förslag, bland annat med hänvisning till att man ställer sig bakom regeringens skattepolitik.

  Behandlade dokument
  72
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  28 
  Anföranden och repliker
  32, 96 minuter
  Justering
  2023-03-09
  Bordläggning
  2023-03-14
  Debatt
  2023-03-15
  Beslut
  2023-03-15
 • Bevarandet av Varbergs fästning

  Skriftlig fråga 2022/23:450 av Cecilia Rönn (L)

  Fråga 2022/23:450 Bevarandet av Varbergs fästning av Cecilia Rönn L till Statsrådet Niklas Wykman M Det har under vintern framkommit att underhållet av riksintresset och det viktiga kulturarvet Varbergs fästning är kraftigt eftersatt och att om inget görs riskerar man delar av byggnaderna, vilket vore förödande för Halland

  Inlämnad
  2023-03-14
  Svarsdatum
  2023-03-22
  Besvarare
  Statsrådet Niklas Wykman (M)
 • Still from Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansminister Elisabeth Svantesson M EU-minister Jessika Roswall M Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Finansminister Elisabeth Svantesson

 • Still from Debatt om förslag: Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

  Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

  Betänkande 2022/23:SkU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2023 inom utgiftsområdet Skatt, tull och exekution ska fördelas.

  Totalt handlar det om drygt 12,9 miljarder kronor ur statens budget som fördelas. Cirka 8,2 miljarder kronor går till

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  20, 74 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-15
  Debatt
  2022-12-16
  Beslut
  2022-12-20
 • Still from Debatt om förslag: Statens budget 2023 – Rambeslutet

  Statens budget 2023 – Rambeslutet

  Betänkande 2022/23:FiU1

  Regeringen har lagt fram förslag till utgiftsramar och inkomstberäkningar för statens budget i budgetpropositionen för år 2023. Utgifterna beräknas uppgå till 1 195 miljarder kronor och inkomsterna beräknas till 1 279 miljarder kronor. Det innebär ett överskott

  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  97, 333 minuter
  Justering
  2022-12-12
  Bordläggning
  2022-12-12
  Debatt
  2022-12-13
  Beslut
  2022-12-13
 • Still from Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M EU-minister Jessika Roswall M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LEnergi- och näringsminister Ebba Busch KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Still from Debatt om förslag: Stärkt system för samordningsnummer

  Stärkt system för samordningsnummer

  Betänkande 2022/23:SkU4

  Riksdagen ställer sig bakom förslaget till en ny lag om samordningsnummer och även till ändringar i bland annat folkbokföringslagen och folkbokföringsdatabaslagen. Syftet är att stärka systemet för samordningsnummer genom att till exempel öka kraven på de identitetskontroller

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 49 minuter
  Justering
  2022-11-24
  Bordläggning
  2022-11-29
  Debatt
  2022-11-30
  Beslut
  2022-11-30
 • Övernattningsbostad och straffavgifter

  Motion 2022/23:1691 av Cecilia Rönn (L)

  Motion till riksdagen 2022/23:1691 av Cecilia Rönn L Övernattningsbostad och straffavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare regler och bättre kontroll vid behov av övernattningsbostad och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering Att vara riksdagsledamot

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:KU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Höghastighetsbana Oslo–Göteborg–Köpenhamn

  Motion 2022/23:1694 av Robert Hannah och Cecilia Rönn (båda L)

  Motion till riksdagen 2022/23:1694 av Robert Hannah och Cecilia Rönn båda L Höghastighetsbana OsloGöteborgKöpenhamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra snabba tågförbindelser på sträckan OsloKöpenhamn och vidare söderut till en del av EU:s TEN-T-nätverk

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2022/23:TU4
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • En infrastruktur för framtiden i Halland

  Motion 2022/23:735 av Cecilia Rönn (L)

  Motion till riksdagen 2022/23:735 av Cecilia Rönn L En infrastruktur för framtiden i Halland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur det snarast kan göras satsningar på infrastruktur som stärker tillväxten i Halland och övriga Väst- och Sydsverige och tillkännager

  Inlämnad
  2022-11-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter