Sveriges riksdag

Valet 2022

Den 11 september var det val till riksdagen. Den nyvalda riksdagen har nu samlats och tisdagen den 27 september är det riksmötets öppnande.

Valet 2022

Förslag

Beslut

Lagar

349 ledamöter fördelade på 8 partier

Stapeldiagram över riksdagens partier och antal ledamöter per parti

Riksdagsåret kallas riksmöte

Ett arbetsår i riksdagen kallas för riksmöte. Det inleds på hösten och pågår från september till september.

  • Foto: Melker Dahlstrand

    Det här är talman Andreas Norlén. Han är riksdagens främsta företrädare och leder riksdagens arbete.

  • Riksdagen valde nya talmän 26 september 2022. Från vänster tredje vice talman Kerstin Lundgren (C), talman Andreas Norlén, förste vice talman Kenneth G Forslund (S) och Julia Kronlid (SD).
    Foto: Melker Dahlstrand

    Talmannen leder och planerar arbetet i riksdagen. Talmannen och de vice talmännen avhandlar regelbundet frågor kring riksdagsarbetet.

Bild på rum i Riksdagsbiblioteket ovanifrån.

Riksdagsbiblioteket

Välkommen till ett specialbibliotek inom samhällsvetenskap och juridik. Riksdagens egen kunskapskälla, en del av demokratin och öppet för alla. Foto: Melker Dahlstrand.

Flygfoto över riksdagens byggnader och slottet.

Framtidens riksdagshus

Riksdagens byggnader är i behov av renovering. Planen är att stegvis renovera och utveckla de olika husen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ledamöternas och riksdagens arbete. Först ut är ledamotshuset i Gamla stan. Foto: Ulf Grünbaum / Helikopterfoto.