Start | Sveriges riksdag

Lagar

Hitta grundlagar, lagar och föreskrifter.

Beslut

Hitta ärenden och beslut.

Förslag

Hitta motioner och propositioner.

Senaste nytt

 • Öppet sammanträde i EU-nämnden

  EuEU-nämnden håller ett öppet sammanträde tisdagen den 3 oktober. Under sammanträdet samråder statsminister Ulf Kristersson (M) med EU-nämnden inför ett möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 6 oktober.

 • Förste vice talman deltog i europeisk talmanskonferens

  TalmannenDen 28–29 september representerade förste vice talman Kenneth G. Forslund (S) riksdagen i den europeiska talmanskonferensen i Dublin.

 • 500 år av riksdagshistoria i ny jubileumsbok

  Under 2023 har Sveriges riksdag uppmärksammat och högtidlighållit hur Sveriges styrelseskick har utvecklats, med tyngdpunkt på riksdagens roll och utveckling av dess arbetsformer under 500 år. Som en del av högtidlighållandet utkommer nu jubileumsboken Riksdagen i tid och rum – historien, husen och arbetsplatsen. Du som besöker Bokmässan i Göteborg kan få veta mer om boken i Sveriges riksdags monter.

 • Andre vice talman besöker Uppsala län

  PressAndre vice talman Julia Kronlid (SD) besöker Uppsala län den 2 oktober. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Stefan Attefall.

 • Riksdagen kritisk mot EU-förslag om ändring av systemet för nya egna medel

  BeslutRiksdagen har beslutat att rikta kritik mot EU-kommissionens förslag om ändring av systemet för nya egna medel, det vill säga inkomstkällorna till EU:s budget. Riksdagen invänder mot förslaget i ett så kallat motiverat yttrande.

Se alla senaste nytt
Medeltidsmuseet framifrån.

Nytt mötescentrum under Riksplan

Riksdagen planerar att bygga nya lokaler för det parlamentariska arbetet samt ett nytt besöks- och mötescentrum under Riksplan. Detta för att erbjuda ändamålsenliga lokaler samt bättre kunna presentera riksdagens verksamhet för allmänheten, skolklasser och turister och samtidigt uppfylla kraven på ökad säkerhet.


Nytt mötescentrum under Riksplan

Senaste sändningarna

Här ser du de senaste sändningarna från riksdagens webb-tv.

En illustration av ledamöter vid ett sammanträde uppifrån.

Utskotten – motorn i riksdagsarbetet

I utskotten förbereder ledamöterna de beslut som riksdagen fattar. I EU-nämnden förankrar regeringen sin EU-politik. 

Utskotten och EU-nämnden

 Gruppfoto på talmännen i kammaren. Från vänster tredje vice talman Kerstin Lundgren (C), talman Andreas Norlén, förste vice talman Kenneth G Forslund (S) och andre vice talman Julia Kronlid (SD).

Riksdagens främsta företrädare

Talmannen leder och planerar riksdagens arbete.

Illustration

Arbetet med statens budget

Arbetet med statens budget för 2024 startade den 20 september när finansminister Elisabeth Svantesson (M) lämnade regeringens budgetproposition till riksdagen. I samband med avlämnandet var det en debatt mellan riksdagspartiernas ekonomisk-politiska företrädare. Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

 

Illustration av en person som står vid en kopiator och läser på ett papper.

Allmänna motionstiden 2023

Den allmänna motionstiden 2023 började tisdagen den 12 september klockan 11 och slutar torsdagen den 5 oktober klockan 16.30.

Allmänna motionstiden

Partierna i riksdagen och antalet ledamöter

Riksdagen har 349 ledamöter som väljs vart fjärde år. Åtta partier finns representerade i riksdagen under valperioden 2022–2026.

En ledamot sitter i riksdagen utan partibeteckning. Ledamoten har lämnat sitt parti sedan valet 2022.

 1. 107

  Socialdemokraterna
 2. 72

  Sverigedemokraterna
 3. 68

  Moderaterna
 4. 24

  Vänsterpartiet
 5. 24

  Centerpartiet
 6. 19

  Kristdemokraterna
 7. 18

  Miljöpartiet
 8. 16

  Liberalerna

Så fungerar riksdagen

Riksdagens fem grundläggande uppgifter

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statens budget. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete.

Beslutar om lagar

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition. Men ett lagförslag kan också komma bland annat i en motion från en eller flera riksdagsledamöter.

Beslutar om lagar

Illustration av lagboken och en ordförandeklubba.

Faktafrågor om riksdagen och EU

Kontakt

Ordinarie telefontider: måndag–fredag klockan 9–12 och 13–15

Telefontider i sommar
26 juni–8 september klockan 9–11 och 13–15.

Få svar på dina pressfrågor

Här finns information för dig som är journalist eller fotograf och vill arbeta i riksdagens lokaler eller på annat sätt bevaka riksdagsarbetet. Här finns också riksdagens pressbilder att ladda ned.

Jobba eller praktisera i riksdagen

Riksdagsförvaltningen erbjuder stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter i en kunskapsintensiv miljö nära demokratins kärna.

Arbeta hos oss

Interiör från Riksdagsbiblioteket.

Riksdagsbiblioteket är öppet för alla

Välkommen till riksdagens egen kunskapskälla, en del av demokratin och öppet för alla.

Riksdagsbiblioteket

Illustration av mötesrummet i Europaparlamentet

Sveriges medlemskap i EU

På riksdagens EU-sidor får du en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.

Så fungerar EU

Illustration över dragkamp mellan folkstyre och kungamakt.

Från kungamakt till folkstyre – riksdagen under 500 år

I juni 2023 kunde Sverige fira 500 år som en självständig nation. Riksdagen uppmärksammar och högtidlighåller hur Sveriges styrelseskick har utvecklats, med tyngdpunkt på riksdagens roll och utveckling av dess arbetsformer under 500 år.

Från kungamakt till folkstyre – riksdagen under 500 år

Diariet

Sök bland ärenden i diariet.

Riksdagens öppna data

Genom öppna data kan alla som vill fritt använda innehållet i riksdagens databaser.