Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Öppen utfrågning om den enskildes ansvar i kris eller krig

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 8 december 2015

Öppen utfrågning om den enskildes ansvar i kris eller krig

Tid: 12.45-14.50
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Försvarsutskottet håller en öppen utfrågning om vikten av information från myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap vid en kris- eller krigssituation.

Program

Tid Programpunkt
12.45 Inledning, Allan Widman (L)*, ordförande försvarsutskottet
12.50 Kort presentation av rapporten Om krisen eller kriget kommer (2015/16:RFR3), utredare Elisabet Michailaki Lindquist, Riksdagsförvaltningens utvärderings- och forskningssekretariat
13.00 Myndighetsperspektivet: generaldirektör Helena Lindberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
13.10 Kommunperspektivet: Karin Eriksson, chef avdelningen för samhällsskydd och beredskap, Göteborgs stad
13.20 Länsstyrelseperspektivet: länsrådet Johan von Knorring, Länsstyrelsen i Uppsala län
13.30 Paus
13.45 Frågor från försvarsutskottets ledamöter
14.45

Avslutning, Peter Jeppsson (S), försvarsutskottet

* Folkpartiet har bytt namn till Liberalerna (L)