Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Omsättningskrav i upphandlingar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}
Motion till riksdagen
2009/10:Fi267
av Karin Granbom Ellison och Gunnar Andrén (fp)

Omsättningskrav i upphandlingar


fp1076

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förslaget om att avskaffa möjligheten att sätta omsättningskrav i upphandlingar enligt LOU.

Motivering

Offentlig upphandling bedrivs för att konkurrens mellan företag är till fördel för konsumenter och samhällsekonomi. De företag som säljer de efterfrågade varorna och tjänsterna till mest förmånligt ska vinna upphandlingen.

För att till fullo tillvarata konkurrensen på de aktuella marknaderna är det viktigt att upphandlingar sker på ett sätt som gör det möjligt för alla typer av företag att lämna anbud.

Det har kommit till vår kännedom (Byggindustrin 06/2009) att det finns upphandlare som ställer krav på leverantörers nettoomsättning. Skälet skulle vara att det känns tryggare för den upphandlande parten att arbeta med en större leverantör. Att godtyckligt sätta upp omsättningskrav som utestänger småföretagare och nykomlingar på marknaden påverkar menligt konkurrensen och företagandet i Sverige. De begränsningar som fastställs beträffande vem som kan bli leverantör bör tydligt vara motiverade och kopplade till varan eller tjänsten.

Regeringen bör därför utreda förslaget om att avskaffa möjligheten att sätta omsättningskrav i upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Stockholm den 5 oktober 2009

Karin Granbom Ellison (fp)

Gunnar Andrén (fp)