Växande vårdköer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 november 2017

Interpellation: Växande vårdköer

Interpellation 2017/18:69 Växande vårdköer

av Jenny Petersson (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Efter tre år med Stefan Löfvens regering har Sverige bland Europas allra längsta väntetider i vården. Vårdköerna växer nu dessutom kraftigt efter att de under åren 2007 till 2014 halverades. Väntetiderna är nu återigen på samma höga nivåer som år 2007. Över 100 000 personer står i vårdköer. Mer än var fjärde patient tvingas vänta längre än tre månader på operation i specialistvården.

Resultatet av Stefan Löfvens regerings politik när det gäller omläggning av alliansregeringens prestationsbundna kömiljard, som halverade vårdköerna, till helt prestationslösa statsbidrag är att vårdköerna ökar kraftigt. Detta är ett underkännande av regeringens förda politik på området. Moderaterna har prioriterat vårdköerna och satsar på en utvecklad tredubblad kömiljard, tre miljarder kronor per år.

Regeringens logik och syn på våra gemensamma resurser visas tydligt, till exempel genom att en fungerande kömiljard blir en professionsmiljard. Men professionsmiljarden är en ersättning som tilldelas landstingen helt utan krav på motprestation, uppföljning eller utvärdering. Det är inte en ansvarsfull hantering av våra gemensamma resurser.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

1. Vilken analys gör ministern och regeringen av utvecklingen av väntetiderna inom vården under nuvarande regering?

2. Vilken analys gör ministern och vilket ansvar har ministern och regeringen för att Sverige har bland Europas allra längsta väntetider?