Vapendirektivet som ett hot mot landets jägare och skyttar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2015/16:236 Vapendirektivet som ett hot mot landets jägare och skyttar

av Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Efter terrorattacken i Paris har det från olika håll väckts krav på en skärpt kontroll av vapen, och EU-kommissionen har presenterat ett förslag på nytt vapendirektiv. Förslaget innehåller bland annat en maxtid för en vapenlicens på fem år och ett förbud för en mängd halvautomatiska vapen. Tyvärr skjuter EU-kommissionens förslag helt bredvid målet. Den enda effekt det kommer att ha är att ägare till lagliga vapen kommer att få fler restriktioner och krångligare regler samt att Polismyndigheten kommer att få en större arbetsbörda med en ökad mängd vapentillstånd.

Trots att antalet stulna legala vapen har minskat de senaste 15 åren har antalet brott där vapen används ökat – detta då kriminella till mycket stor del använder illegala importerade vapen.

Det finns i dag över 2 miljoner lagliga vapen registrerade i landet. Om polisen vart femte år ska ta emot och ompröva licenser för redan registrerade vapen innebär det en ökning med i snitt 400 000 ansökningar per år. Redan i dag är licenshanteringen en stor uppgift för polisen, och i vissa delar av landet får jägare och sportskyttar vänta i månader på sitt tillstånd. Att ytterligare öka arbetsbördan kommer dels att resultera i ännu längre behandlingstider, dels tränga undan annat polisiärt arbete. Vi har redan i dag en strikt lagstiftning när det gäller vapen. Vi ställer hårda krav på utbildning och förvaring av vapen för jakt och skytte. Antalet vapen som en person får äga är begränsat. Det är inte här problemet ligger. Att införa hårdare regler blir endast en symbolhandling som inte kommer att resultera i färre vapenbrott med illegala vapen.

År 2014 JK-anmälde vapenhandlaren Torsbo handels Polismyndigheten i Västra Götaland eftersom myndighetens långa handläggningstider orsakade vapenhandlaren ekonomisk skada. Vapenhandlaren blev sittandes i månader på vapen som företaget var tvunget att betala leverantören för, men som det sedan inte kunde sälja till kunder eftersom tillstånden dröjde. Att i det läge som nu råder skapa ännu striktare regler skulle påverka våra vapenhandlare, jägare och sportskyttar mycket negativt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet att gå på EU-kommissionens linje när det gäller det nya vapendirektivet

Anser statsrådet att EU-kommissionens förslag kommer att minska antalet brott som begås med illegala vapen?

Anser statsrådet att EU-kommissionens förslag kommer att få önskad effekt som står i proportion till den ökade arbetsbelastning det innebär för polisen och den försvåring det innebär för legala vapenhandlare, jägare och sportskyttar?