Utökat elcertifikatssystem

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 mars 2012

Interpellation: Utökat elcertifikatssystem

den 14 februari

Interpellation

2011/12:231 Utökat elcertifikatssystem

av Kent Persson (V)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Enligt Svensk Vindenergis senaste prognoser kommer vindkraften i år att producera åtta terawattimmar. Detta är en sexdubbling sedan 2006. Vindkraften växer alltså så det knakar.

Däremot finns det hinder för den fortsatta tillväxten. Energimyndigheten menar att på grund av den nuvarande ambitionsnivån i elcertifikatssystemet kommer vindkraften att endast öka till 11,3 terawattimmar år 2020.

Vänsterpartiet identifierade detta problem redan i en motion under hösten och krävde då att ambitionsnivån i elcertifikatssystemet bör höjas för att vi ska kunna ta till vara den potential som en fortsatt utbyggnad av vindkraft skulle innebära. Vindkraften hjälper till att hålla elpriset nere och ökar konkurrensen på elmarknaden, något som verkligen behövs med tanke på det oligopolägande som till exempel kärnkraftverken har.

Därför frågar jag statsrådet Anna-Karin Hatt:

Kommer statsrådet att verka för att höja nivån på elcertifikatssystemet för att främja en ytterligare utbyggnad av vindkraften?