Statskontorets synpunkter på bristande brottsuppklaring

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:29 Statskontorets synpunkter på bristande brottsuppklaring

av Beatrice Ask (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den 1 januari 2016 ombildades polisen till en sammanhållen nationell myndighet efter beslut av en enig riksdag. Statskontoret fick alliansregeringens uppdrag att utvärdera ombildningen av Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och de 21 polismyndigheterna. Den första delrapporten har nyligen överlämnats.

Sammanfattningsvis bedömer Statskontoret att polisen hittills genomfört flera viktiga delar av omorganisationen, men att många utmaningar återstår.

Reformen ska stärka polisens förmåga att utreda brott i syfte att möjliggöra lagföring. Detta tar sin utgångspunkt i det faktum att brottsuppklaringen under en längre tid utvecklats i negativ riktning. Polisen redovisar en mindre andel utredda anmälningar och en lägre andel uppklarade brott. Statskontoret bedömer att det faktum att vi nu ser den sämsta uppklaringsnivån på 16 år inte främst orsakas av polisreformens genomförande.

Den bedömning Statskontoret gör är att Polismyndigheten, för att nå målet om att förbättra resultaten inom utredning och lagföring, måste prioritera utredningsverksamheten både resursmässigt och beträffande att pröva och implementera nya metoder.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

  1. Delar statsrådet och regeringen Statskontorets uppfattning att utredningsverksamheten inte getts tillräcklig uppmärksamhet från polisledningen?
  2. Vilka initiativ tänker statsrådet och regeringen ta för att öka polisens förutsättningar att klara upp fler brott?