Statskontorets rapport om polisreformen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:30 Statskontorets rapport om polisreformen

av Beatrice Ask (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den 1 januari 2016 ombildades polisen till en sammanhållen nationell myndighet efter beslut av en enig riksdag. Statskontoret fick alliansregeringens uppdrag att utvärdera ombildningen av Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och de 21 polismyndigheterna. Den första delrapporten har nyligen överlämnats.

Sammanfattningsvis bedömer Statskontoret att polisen hittills genomfört flera viktiga delar av omorganisationen, men att många utmaningar återstår. Tyngdpunkten i arbetet har hittills legat på centralstyrning och att stärka den nationella strukturen. Statskontoret anser att det krävs ökat fokus på medarbetarskap och förankring och en prioritering av det lokala polisarbetet. Det senare inkluderar tillräckliga beslutsbehörigheter för att kunna styra och planera det lokala arbetet samt uthålliga ändamålsenliga resurser.

Riksdagen har också i ett tillkännagivande bett att regeringen ska återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet lokala poliser.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

  1. Vilka slutsatser drar statsrådet och regeringen av Statskontorets rapport avseende polisens arbete lokalt?
  2. Vilka åtgärder planeras för att säkerställa att polisreformens mål om en verksamhet nära medborgarna ska förverkligas?