Statligt organ med ansvar för skoterfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 7 mars

Interpellation

2013/14:331 Statligt organ med ansvar för skoterfrågor

av Gunnar Sandberg (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

I en fråga till miljöministern i januari efterlyste jag återigen vem som har det övergripande ansvaret för skoterfrågor i landet.

Miljöministern har i tidigare frågesvar anfört att hon är angelägen om att arbetet fortsätter och att de snöskoterrelaterade frågorna sköts på bästa möjliga sätt även efter årsskiftet. Med årsskiftet avses i detta fall den 31 december 2012, när samarbetet i Nationella Snöskoterrådet upphörde.

Under förra året har Naturvårdsverket på regeringens uppdrag utvärderat Snöskoterrådets arbete. Utvärderingen visade att Nationella Snöskoterrådet har en viktig funktion att fylla och stödet för att rådet ska fortsätta arbeta är starkt. Utvärderingen menar att arbetet behöver förstärkas med ett tydligt uppdrag och en tydlig huvudman för att kunna besluta i frågor där rådet inte är överens och när det gäller lagstiftningsfrågor.

Min förhoppning var att regeringen nu efter flera års förhalande sätter ned foten och äntligen tar snöskoterfrågorna på allvar. Men nej, nu ska frågan utredas vidare. Självklart måste man komma till rätta med miljöproblemen kring skoteråkningen, men det hindrar inte att diskussionerna om andra frågor som är förknippade med snöskoteråkning fortsätter under ordnade former, där berörda statliga myndigheter deltar. Detta är dessutom nödvändigt, så som Naturvårdsverkets utredning visar.

Jag har följande frågor:

Anser miljöministern att det behövs ett statligt organ som har det övergripande ansvaret för skoterfrågorna?

När avser miljöministern i så fall att komma med ett förslag om detta?