Rätt räckestyp på svenska vägar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 april 2012

Interpellation: Rätt räckestyp på svenska vägar

den 1 mars

Interpellation

2011/12:273 Rätt räckestyp på svenska vägar

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den 1 januari 2011 trädde vägsäkerhetslagen i kraft. Den pekar ut motorcyklister som oskyddade trafikanter. En faktor som särskilt ska beaktas enligt lagen i samband med vägars detaljutformning är just mittremsor och barriärer för oskyddade trafikanter. Trots detta faktum har Trafikverket inte tagit fram något särskilt mc-räcke för kortare eller längre vägavsnitt.

Motorcyklister är överrepresenterade både i olyckor med dödlig utgång och med svåra skador mot räcken. Under perioden 2000–2011 har 48 motorcyklister dödats i räckesolyckor. Räcken är det vanligaste krockvåldet i singelolyckor med dödlig utgång på motorcykel och antalet räckesolyckor ökar. Ännu fler har skadats allvarligt eller lindrigt i samband med räckesolyckor. Under perioden 2003–2009 har 93 motorcyklister skadats svårt och 106 lindrigt i samband med räckesolyckor. Dessa siffror visar att det krävs särskilda åtgärder i form av säkrare räcken för att rädda liv och minska risken för ett livslångt lidande för dem som krockar med ett räcke på motorcykel.

Sverige sätter upp mer räcken än något annat land i Europa. Det handlar om både mitträcken och sidoräcken. Statistik och forskning visar att ju mer räcken som sätts upp, desto fler motorcyklister dödas och skadas i räckesolyckor. För all trafik är mittbarriärer ett bra sätt att minska olyckorna men det går att minska skaderisken ytterligare genom att välja räckestyper som är mer förlåtande vid kollisioner, förlåtande sidoområden i stället för räcken samt att placera räcken längre ifrån vägbanan. Det skulle minska krockvåldet vid en kollision. 

Rätt typ av räcken ökar säkerheten för förarna och minimerar skadorna vid eventuella olyckor oavsett fordonstyp. I ett stort antal europeiska länder avsätts årligen stora summor för att göra räcken säkrare för motorcyklister genom olika räckesstyper samt räckesskydd. Där dessa har satts upp har ingen dödats eller skadats allvarligt. Sverige är ett föregångsland för trafiksäkerhet men på området säkra mc-räcken ligger vi långt efter. Ska Sverige kunna leva upp till nollvisionen så måste även trafikmiljön för motorcyklister göras säkrare.

Vad avser statsrådet att göra för att Trafikverket ska ta del av samt implementera forskning och erfarenhet som finns i andra europeiska länder kring säkrare räckestyper för alla typer av fordon?

Vad avser statsrådet att göra för att försäkra sig om att rätt räckestyp installeras på svenska vägar för att öka säkerheten för både bilister och motorcykelförare?