Privata aktörer inom Arbetsförmedlingens område

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 9 april

Interpellation

2012/13:367 Privata aktörer inom Arbetsförmedlingens område

av Ali Esbati (V)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

På senare tid har de privata kompletterande aktörer som Arbetsförmedlingen använder sig av varit föremål för viss offentlig debatt. En SVT-granskning som visade många brister och märkligheter, samtidigt som många av de privata aktörerna håvar in miljoner av skattepengar i vinst, har lett till att representanter för Arbetsförmedlingen har luftat behovet av mer kontroll och nya genomgångar av verksamheten.

Men i grunden är detta knappast tidigare okända uppgifter. Redan för fyra år sedan ledde till exempel en Aftonbladetgranskning av jobbcoacher till att mängder av uppseendeväckande exempel kom fram i dagen, och en diskussion om ökad kontroll följde.

Det är framför allt inte hos Arbetsförmedlingens kontraktsskrivare som det yttersta ansvaret ligger. Storsatsningen på privata aktörer som jobbcoacher, lotsar och liknande är resultatet av en helt medveten politik från den borgerliga regeringens sida. Utifrån en ideologisk klockartro på privatisering inom varje samhällsområde har Arbetsförmedlingens egen verktygslåda tömts, samtidigt som myndigheten har beordrats att lägga ut mer på entreprenad.

Inte ens med den bästa välvilja kan man säga att detta har varit en succé – för andra än de skattefinansierade privata aktörerna. Men trots att Arbetsförmedlingens egna utvärderingar inte finner några signifikanta skillnader mellan Arbetsförmedlingens egen verksamhet och de kompletterande aktörerna har uppsplittringen av Arbetsförmedlingens verksamhet fortgått och oseriösa aktörer har fortsatt att dras till fältet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Hillevi Engström:

Vilka snabba åtgärder tänker arbetsmarknadsministern vidta för att följa upp avslöjanden om meningslösa aktiviteter och orimliga vinstmarginaler hos privata aktörer som anlitas av Arbetsförmedlingen?

Planerar arbetsmarknadsministern att vidta åtgärder för en genomgripande utvärdering av den privata coachnings- och förmedlingsverksamheten?

Planerar arbetsmarknadsministern att vidta åtgärder för att stärka Arbetsförmedlingens roll som ansvarig för en sammanhållen arbetsförmedlings- och kompetensutvecklingsverksamhet?