Otillåtna bosättningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 februari 2015

Interpellation: Otillåtna bosättningar

Interpellation 2014/15:243 Otillåtna bosättningar

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Under senare år har problemet med otillåtna bosättningar blivit allt vanligare. Några av de mest uppmärksammade fallen har rört bärplockare och asfaltläggare som på ett otillåtet sätt har bosatt sig i exempelvis skogsmark och på allmänna platser.

Problemen med otillåtna bosättningar har flera aspekter. Bosättningarna kan ofta förknippas med fattigdom och mänskligt lidande. Det går samtidigt inte att bortse från att de i många fall också blir ett problem för markägarna.

Om fastighetsägaren inte kan förmå bosättarna att flytta frivilligt, kan denne ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten. En sådan ansökan är förenat med administrativa svårigheter och relativt stora kostnader. Det måste exempelvis vara möjligt att identifiera samtliga som handräckningen avser och en ansökningsavgift om 600 kronor måste erläggas per svarande.

Jag vill därför ställa följande frågor till justitie- och migrationsministern.

 

Har ministern gjort ställningstagandet att nuvarande regelverk kring handräckning fungerar på ett tillfredsställande sätt när det gäller otillåtna bosättningar?

Om inte, på vilket sätt avser ministern och regeringen att förändra reglerna, så att problemen kan hanteras på ett snabbare och mer ändamålsenligt sätt?