Optimala skattemässiga förutsättningar för delningsekonomin

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2015/16:185 Optimala skattemässiga förutsättningar för delningsekonomin

av Anette Åkesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Delningsekonomin har många fördelar. Bland annat nyttjas resurser mer effektivt, produktiviteten ökar, konkurrensen blir starkare och transaktionskostnaderna lägre i och med att man tack vare digitaliseringens möjligheter kan hoppa över mellanled. Därmed kommer priserna att sjunka. Men det finns en hel del frågetecken att räta ut och frågor som måste diskuteras, inte minst gällande arbetsmarknaden och skatterna. 

I Sverige har vi goda förutsättningar för innovationer och entreprenörskap men delningsekonomin väcker nya frågor. Den sätter fokus på regelverket och testar gränser. Den kommer att ställa krav på den svenska arbetsmarknaden och utbildningssektorn, inte minst på ökad flexibilitet. Jobb kommer att försvinna, men även tillkomma, och digitaliseringen kommer att bidra till båda delarna. Helt säkert kommer lagstiftning och regelverk att behöva anpassas till de nya omständigheterna. 

Regeringens ställningstagande efterfrågas. Gör regeringen ingenting kommer utvecklingen att ske ändå på grund av globaliseringen och vi kommer annars att tvingas anpassa oss i efterhand.

I de sammanhang som delningsekonomin diskuteras nämns i nästa andetag skattefrågorna. För lika viktigt som det är att ligga i framkant i utvecklingen är det att gamla och nya företag konkurrerar på lika villkor och att de skatteintäkter kommer in som ska komma in för att finansiera de offentliga åtagandena.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

  1. Vilka åtgärder vidtar finansministern för att Sverige ska ha optimala skattemässiga förutsättningar för att främja utvecklingen av delningsekonomin?
  2. Hur säkerställer finansministern att både den nya och den gamla generationen företag har likvärdiga villkor?