Kvoteringslagstiftning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 juni 2015

Interpellation: Kvoteringslagstiftning

Interpellation 2014/15:598 Kvoteringslagstiftning

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Regeringen meddelade redan i sin regeringsförklaring hösten 2014 att den avsåg att presentera ett lagförslag gällande kvotering till bolagsstyrelser om inte andelen kvinnor i de börsnoterade bolagsstyrelserna uppgår till minst 40 procent år 2016.

Morgan Johansson uppgav i en intervju med Sveriges Radio (den 15 maj 2015) att regeringen nu arbetar med ett lagförslag. Han sa att det lutade åt att den tänkta lagstiftningen skulle komma att innebära en möjlighet för regeringen att upplösa börsnoterade bolag som inte lever upp till kvoteringskraven. Ministern backade sedan och menade att en upplösning av bolag skulle innebära en oproportionerlig sanktion (enligt Dagens Industri, den 15 maj 2016). Han vidhöll dock att beslut om höga vitesbelopp skulle kunna vara en lämplig sanktion.

I Norge har man haft kvoteringslagstiftning sedan år 2006. Forskning har dock visat att den ökade jämställdheten har stannat i styrelserummen. Man kan inte se att förändringen i styrelserna har lett till positiva förändringar i chefsleden eller vad gäller inkomstskillnader mellan män och kvinnor (Bertrand med flera, Breaking the glass ceiling? The Effect of Board Quotas on Female Labor Market Outcomes in Norway, 2014).

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

  1. På vilken grund anser ministern att staten skulle ha rätt att meddela sanktioner mot privata bolag på grund av att staten anser att deras rekrytering till styrelserna är felaktig?
  2. Vilket stöd har ministern för att en lagstadgad kvotering till börsbolagens styrelser skulle leda till ökad jämställdhet i samhället i stort?