Kvinnors arbetskraftsdeltagande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2015/16:387 Kvinnors arbetskraftsdeltagande

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Flera bedömare (bland annat IMF) menar att merparten av den svenska arbetslösheten är strukturell. Det är dåliga nyheter eftersom det innebär att inte ens en stark uppgång i ekonomin skulle leda till väsentligt fler jobb. Omvänt innebär det också att den lediga resurs arbetslösa utgör inte kan användas i ekonomin på ett hållbart sätt.

Strukturella problem kan bara lösas med reformer. Såväl den sittande regeringen som alliansregeringen bedömer att till exempel jobbskatteavdrag är en effektiv reform för att minska jämviktsarbetslösheten.

Flyktingkriserna i Syrien, Afghanistan och ett flertal afrikanska länder har gjort att den arbetsföra befolkningen i Sverige har vuxit. Det är alltså angeläget att vidta fler åtgärder som likt jobbskatteavdraget sänker jämviktsarbetslösheten. En fortsatt hög strukturell arbetslöshet kommer att leda till ett växande utanförskap och offentligfinansiella problem. Den förpliktande insikten är alltså att vi inte kan luta oss mot en konjunkturuppgång – regeringen behöver genomföra reformer för att jobben ska växa fram. Till exempel är sysselsättningen bland utomeuropeiskt födda kvinnor inte ens 50 procent, trots att Sverige tillhör de länder som har störst arbetskraftsdeltagande bland kvinnor generellt.

Reformer framöver behöver riktas mot att höja ambitionerna i utbildningen, dämpa fattigdomsfällor för kvinnor och göra fler enkla jobb möjliga. Kombinationen är viktig för att upprätthålla produktivitet och säkra välfärdens finansiering.

I en nyligen publicerad rapport från IFAU (2016:2) om gifta kvinnors deltagande på arbetsmarknaden analyseras påverkan på den extensiva marginalen av förändringar i skatte- och bidragssystemen. IFAU:s slutsats är att jobbeffekten är som störst bland kvinnor med låg utbildning.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson vilka reformer av skatte- och bidragssystemen den sittande regeringen vill genomföra för att öka sysselsättningen och minska bidragsberoendet bland kvinnor i Sverige.