Kommunala naturreservat

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2015/16:506 Kommunala naturreservat

av Edward Riedl (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Sverige står inför en akut bostadskris. Bristen på bostäder är enorm runt om i landet, vilket hämmar tillväxten och den enskildes frihet. Studenter tvingas välja bort utbildningar på grund av att det inte går att hitta någonstans att bo, och arbetssökande tvingas tacka nej till jobb av samma orsak. Det finns en stor efterfrågan på fler bostäder, men ändå byggs det för lite. I dag finns det alldeles för stora möjligheter att stoppa och försena byggprocesser, vilket gör att det är för dyrt och för krångligt att bygga. 

Byggherrar måste ges incitament för att bygga såväl hyres- som bostadsrätter. I dag är överklagandena för många, och tiden från skiss till inflyttning är alldeles för lång. Ibland kan detaljplaneprocesser pågå i flera år på grund av detta. Även bullerreglerna är ett betydande problem som sätter stopp för många nya bostäder.

Då ansvaret för bostadsbyggande ligger på kommunerna är det svårt för regering och riskdag att styra detta politikområde fullt ut. Det bör däremot finnas möjlighet för regeringen att minska kommunernas möjligheter att medvetet sätta stopp för bostadsbyggande genom att exempelvis instifta kommunala naturreservat. Det är orimligt att enskilda politiker kan förbjuda bostadsbyggande på stora markområden i stadsnära och attraktiva miljöer. Moderaterna föreslår därför att kommunala naturreservat ska kunna upphävas och att det ska vara svårare för kommuner att inrätta sådana från början.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

Ämnar ministern och regeringen anamma Moderaternas förslag gällande kommunala naturreservat?