Franchisetagarnas utsatta situation

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 1 juni

Interpellation

2011/12:412 Franchisetagarnas utsatta situation

av Börje Vestlund (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Affärskonceptet franchise blir allt vanligare i Sverige. I dag finns det ungefär 650 franchisesystem i landet och nära 30 000 franchisetagare. Sammanlagt uppskattas över 100 000 personer arbeta i franchisesystem.

Franchise kan vara en god affärsmodell om båda parter ges rimliga förutsättningar. I dag råkar dock alltför många franchisetagare i ekonomiska svårigheter på grund av dåligt riggade eller direkt bedrägliga franchisesystem. Sveriges Franchisetagare hanterar dagligen ärenden där enskilda personer står på ruinens brant.

Det centrala problemet är att franchiseavtalen ofta är ensidigt utformade med flera skyldigheter för franchisetagaren medan franchisegivaren har stor frihet att själv bestämma sin verksamhet.

Franchisetagare vittnar om nyckfulla affärsrelationer med icke beprövade koncept, ändrade avgifter och få möjligheter att kliva av i förtid. Det är inte ovanligt att redan skuldsatta franchisetagare tvingas in i nya avtal med oskäliga villkor eftersom de annars riskerar personlig konkurs. Den skyddslagstiftning som finns på området uppges vara mycket bristfällig.

Jag vill därför ställa följande fråga till näringsministern:

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att förbättra franchisetagarnas villkor?