Förhållanden för förare av tunga fordon

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 21 maj

Interpellation

2009/10:401 Förhållanden för förare av tunga fordon

av Marie Nordén (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Jobbet som lastbils- och busschaufför styrs av många bestämmelser som reglerar deras kör- och vilotid. Reglerna är gemensamma för hela Europa och syftet med dem är att säkerställa en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn, att ge förarna en god social situation och att de ska bidra till en god trafiksäkerhet.

Många anser att dessa regler är komplicerade och invecklade, trots att Transportstyrelsen på olika sätt informerar om kör- och vilotidsregler inom EU för att underlätta arbetet för förarna och deras arbetsgivare.

Självklart uppskattar förare att de på detta sätt får ordnade arbetsförhållanden med rätt till vila, men många förare upplever denna minutjakt för regelhållning som mycket stressande, eftersom ett par minuters fel kan leda till höga kostnader.

Den upplevda stressen påverkas också av att de digitala färdskrivarna, trots att de beskrevs som säkra, har flera felkällor. Till exempel tas kort inte emot av alla färdskrivare, lagrad information kan plötsligt försvinna eller körtid registreras trots att fordonet står parkerat i ett garage. Sådana fel kan leda till att förare blir rapporterade och dömda.

Det är angeläget att på alla sätt bidra till seriös åkerinäring med goda villkor för förarna och därmed till ökad trafiksäkerhet. Jag har påtalat problemet tidigare i en skriftlig fråga.

Därför vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon vidtagit och vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att eliminera här beskrivna problem som i dag ökar stressen och som därmed riskerar trafiksäkerheten.