Fastanställd personal som ersätts med bemanningsanställda

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 25 november

Interpellation

2013/14:169 Fastanställd personal som ersätts med bemanningsanställda

av Jonas Sjöstedt (V)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Det blir allt svårare att få en fast anställning i Sverige. Otryggheten är stor och inte minst gäller det de bemanningsanställda. En oroväckande utveckling är att företag säger upp fast anställd personal och ersätter dem med bemanningsanställda.

Ett exempel på detta är vad som sker på Lagenas lager i Jordbro. DHL som driver lagret har varslat 25 personer om uppsägning för att i stället utöka antalet bemanningsanställda. Arbetsgivarens jakt på ökad lönsamhet skapar ökad otrygghet för de anställda.

Vänsterpartiet föreslår att det inte ska vara tillåtet att anlita inhyrda från bemanningsföretag när det finns tidigare anställda som har företrädesrätt till återanställning.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson:

Avser arbetsmarknadsministern att verka för en lagstiftning som förhindrar att arbetsgivare anlitar bemanningsföretag när det samtidigt finns tidigare anställda med företrädesrätt på samma arbetsplats?