Djurrättsterrorism

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 mars 2019

Interpellation: Djurrättsterrorism

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:11 Djurrättsterrorism

av Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Under de senaste åren har vi sett en upptrappning av brottsligheten mot djurhållare, politiker och jägare på ett sätt som aldrig får normaliseras eller accepteras av ett samhälle. Hot, trakasserier, stöld, olaga intrång, gravskändning, mordbrand och skadegörelse riktas inte bara mot enskilda näringsidkare utan även mot familjer och närstående. Detta är i dag vanligt förekommande och mycket svårt att hantera för rättsväsendet, då dessa autonoma grupper ofta är maskerade. Familjer, näringsliv och livsmedelsförsörjningens existens hotas i dag av att demokratins principer sätts ur spel av människor i autonoma grupper som anser sig stå över demokratin och lagen.

Nyligen har vi kunnat följa en serie artiklar i Göteborgs-Posten där de granskar denna typ av brottlighet. De skriver bland annat: De anlägger bränder, mordhotar barn och skrämmer en hel yrkeskår till tystnad. Trots det har Säkerhetspolisen slutat kartlägga de militanta djurrättsaktivisterna i Sverige.

Organiserad civil olydnad har blivit en inkörsport till organiserad brottslighet på landsbygden och måste hanteras nationellt. Den här typen av brottslighet måste tas på större allvar, och straffpåföljderna behöver bli strängare. För att demokratin och näringsfriheten ska kunna värnas krävs ett bättre skydd och en nationell samordning mot den här typen av hot och brott.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet Mikael Damberg:

 

1) Har statsrådet och regeringen för avsikt att stärka polisens befogenheter för att bekämpa autonoma gruppers framfart?

2) Hur avser statsrådet att agera för att hantera konsekvenserna av de hot och trakasserier som människor i dag blir utsatta för?