Deltidsanställda brandmän

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:219 Deltidsanställda brandmän

av Anders Hansson (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Räddningstjänsten är en viktig samhällsfunktion och det arbete man gör som exempelvis deltidsanställd brandman går ut på tackla såväl översvämningar och torka som skogsbränder och olyckor.

Att vara deltidsanställd brandman är krävande. Det innebär att man har dygnetruntjour under en bestämd tid även om man befinner sig på sitt andra arbete. Om larmet går ska man ta sig in till brandstationen på kort tid och infinna sig för att tjänstgöra. För att kunna vara deltidsanställd brandman på dagtid krävs att man har sin huvudsakliga sysselsättning i nära anslutning till orten man tjänstgör i som brandman. På mindre orter på landsbygden innebär det ofta stora problem eftersom jobben är få.

Att rekrytera deltidsanställda brandmän är svårt och detsamma gäller att behålla redan anställda deltidsbrandmän. Detta beror dels på att det finns få garantier för personalens säkerhet vid utryckningar till platser med sociala problem. Attacker mot blåljuspersonal är inte ovanligt i utsatta områden där ungdomsgäng härjar. Det beror också på att det länge funnits problem när deltidsbrandmän förlorat sin huvudanställning och fått ersättning från a-kassan. Eftersom de enligt lagens mening innehar en deltidsanställning som deltidsbrandmän anses de inte fullt ut stå till arbetsmarknadens förfogande. I vissa fall riskerar de en nedsättning av ersättningen från a-kassan, som i många fall inte överensstämmer med den inkomst de eventuellt får från sitt deltidsuppdrag som brandman.

I februari gav dåvarande inrikesminister Anders Ygeman en utredare i uppdrag att bland annat lämna förslag om hur kommunerna ska få bättre förutsättningar att rekrytera deltidsanställda brandmän och över tid också kunna behålla deltidsanställda brandmän. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Anser ministern att utredningen också bör omfatta den arbetsmarknadspolitiska frågan om ersättning från a-kassan för den deltidsanställda brandman som förlorar sin huvudsakliga sysselsättning och avser ministern i så fall att ge utredningen ytterligare direktiv?