Bemanning i polisens lokalområden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:165 Bemanning i polisens lokalområden

av Anders Hansson (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Polisens huvuduppgift är att ingripa mot och utreda brott samt att arbeta med brottsförebyggande insatser. För att tryggheten ska kunna öka är det viktigt att allmänheten upplever att polisen är närvarande och synlig.

I min liksom statsrådet Johanssons valkrets, Skåne läns södra, är det på grund av den rådande situationen i Malmö stad inte en självklarhet, och det oroar mig. Stora resursbrister i polisregionen på grund av gränskontroller och situationen i Malmö innebär att många av poliserna ute i de andra skånska kommunerna är kommenderade dit för att hjälpa till där i stället. Det drabbar inte minst kommuner som Svedala, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

Synliga poliser på gator och torg är en grundförutsättning för att öka tryggheten. När polisnärvaron i kommuner blir otillräcklig söker sig tyvärr brottsligheten dit.

En lösning skulle vara ett eventuellt lägstanivåkrav på bemanning inom polisens lokalområden, såvida inte en synnerligen allvarlig händelse tillfälligt kräver extra resurser någon annanstans.

Ytterst drabbas invånarna i regionen, som blir lidande av att resurser måste omlokaliseras, det förebyggande arbetet går i stå och otryggheten breder ut sig. Därför vore ett lägstanivåkrav på bemanning ett steg i rätt riktning.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

 

Vilka konkreta åtgärder ämnar justitie- och inrikesministern vidta i syfte att säkerställa att alla kommuner, såsom de ovanstående, ges fortsatta förutsättningar att ha en närvarande polis som kan stävja och förebygga brott samt bekämpa otryggheten i sina respektive kommuner?