Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om fördelningen av pengar till rättsväsendet för 2016. Totalt går knappt 42 miljarder kronor till detta utgiftsområde. Polismyndigheten får knappt 22 miljarder kronor, Kriminalvården drygt 8 miljarder kronor och Sveriges Domstolar får drygt 5 miljarder kronor.

Riksdagen gav också nio uppdrag till regeringen. Riksdagen vill se

  • en uppföljning av den nya polisorganisationen
  • redovisning av åtgärder för en effektivare polis
  • redovisning av åtgärder för ökad polisiär närvaro i brottsutsatta områden
  • en minimibemanning på 20 000 poliser
  • en översyn av kriminalvårdens kostnader
  • att polismyndigheten blir mer tillgänglig för allmänheten
  • att polisen ökar sin närvaro på internet
  • att brottsutredningar, uppföljningar och återkopplingar till brottsoffer förbättras
  • en redovisning av åtgärder för bättre information om vittnesstöd.