Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 8 april 2015

Minoritetsfrågor

Regeringen bör fortsätta jobba för romsk inkludering och mot antiziganism (KU16)

Riksdagen uppmanade regeringen att fortsätta arbetet mot antiziganism och för romsk inkludering. Regeringen bör prioritera följande områden:

  • Satsningar för att bekämpa antiziganism och diskriminering, bland annat i form av ett kraftigt agerande mot hatbrott.
  • Vitboken om övergreppen mot romerna bör spridas även i fortsättningen.
  • De metoder som fem pilotkommuner utvecklat i sitt arbete med romsk inkludering bör spridas mer.
  • Verksamheten med så kallade brobyggare, alltså personer som har romsk språk- och kulturkompetens, bör utvecklas och spridas till fler kommuner och myndigheter.
  • Fortsatta åtgärder behövs för att öka jämställdheten mellan romska kvinnor och män samt flickor och pojkar.
  • Utveckling och produktion av lärverktyg på samtliga språkliga variationer av romani chib bör främjas.
  • De åtgärder som vidtagits inom ramen för strategin för romsk inkludering bör utvärderas under 2015.