Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:SoU32 22 maj 2018 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
Debatt om förslag 2017/18:SoU9 17 maj 2018 Hälso- och sjukvårdsfrågor
Debatt om förslag 2017/18:SoU34 15 maj 2018 Vissa förslag på assistansområdet
Debatt om förslag 2017/18:SoU16 3 maj 2018 Apoteks- och läkemedelsfrågor
Debatt om förslag 2017/18:SoU8 26 april 2018 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor
Debatt om förslag 2017/18:SoU14 21 mars 2018 Äldrefrågor
Debatt om förslag 2017/18:SoU13 21 mars 2018 Socialtjänstfrågor
Debatt om förslag 2017/18:SoU18 8 mars 2018 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården