Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:JuU39 13 juni 2018 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
Beslut 2017/18:JuU36 13 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:JuU35 13 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:SoU25 13 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:SfU23 13 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:NU24 13 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:TU19 13 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:TU17 13 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:CU31 13 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:JuU30 13 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:FöU15 13 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:FöU14 13 juni 2018 Beslut