Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2017/18:UbU30 19 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:AU14 19 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:CU39 19 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:UU10 19 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:KU40 19 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:KU46 19 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:SoU36 19 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:UU21 19 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:NU22 19 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:KU44 19 juni 2018 Beslut
Debatt om förslag 2017/18:TU18 19 juni 2018 Infrastrukturfrågor
Debatt om förslag 2017/18:UbU32 19 juni 2018 Riktade statsbidrag till skolan