Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2017/18:124 av Lotta Finstorp (M) 5 december 2017 Konsekvenser av slopad skattefrihet för hälso- och sjukvård
Interpellationsdebatt 2017/18:146 av Åsa Coenraads (M) 5 december 2017 En djurskyddsproposition
Interpellationsdebatt 2017/18:204 av Lars Hjälmered (M) 5 december 2017 Miljöeffekter av hamnproblemen i Göteborg
Interpellationsdebatt 2017/18:198 av Lars Hjälmered (M) 5 december 2017 Förlorade transoceana direktanlöp av fartyg till Göteborg
Interpellationsdebatt 2017/18:197 av Lars Hjälmered (M) 5 december 2017 Regeringens hantering av hamnproblemen i Göteborg
Interpellationsdebatt 2017/18:196 av Lars Hjälmered (M) 5 december 2017 Försämrad konkurrenskraft för näringslivet
Interpellationsdebatt 2017/18:220 av Jessika Roswall (M) 5 december 2017 Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden
Interpellationsdebatt 2017/18:186 av Christian Holm Barenfeld (M) 5 december 2017 Nya reformer för arbetsmarknaden
Interpellationsdebatt 2017/18:181 av Christian Holm Barenfeld (M) 5 december 2017 Jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda
Interpellationsdebatt 2017/18:179 av Christian Holm Barenfeld (M) 5 december 2017 Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning
Interpellationsdebatt 2017/18:177 av Christian Holm Barenfeld (M) 5 december 2017 Arbetsmarknadsutbildningar
Debatt om förslag 2017/18:KrU1 4 december 2017 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid