Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppet sammanträde 7 december 2017 Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet
Debatt om förslag 2017/18:KU6 6 december 2017 En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige
Beslut 2017/18:UU2 6 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:UFöU3 6 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:JuU1 6 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:KrU1 6 december 2017 Beslut
Debatt om förslag 2017/18:NU3 6 december 2017 Utgiftsområde 21 Energi
Debatt om förslag 2017/18:UU2 6 december 2017 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Debatt om förslag 2017/18:JuU1 6 december 2017 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Interpellationsdebatt 2017/18:200 av Christian Holm Barenfeld (M) 5 december 2017 Asylsökandes rätt att välja handläggare efter kön
Interpellationsdebatt 2017/18:183 av Christina Höj Larsen (V) 5 december 2017 Utvärdering av den tillfälliga lagen