Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Val 14 december 2017 Val
Debatt om förslag 2017/18:CU7 13 december 2017 Associationsrätt
Debatt om förslag 2017/18:UbU2 13 december 2017 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Öppet seminarium 13 december 2017 Seminarium med Nobels fredspristagare 2017
Beslut 2017/18:FiU19 13 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:AU4 13 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:AU2 13 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:MjU1 13 december 2017 Beslut
Debatt om förslag 2017/18:SoU1 13 december 2017 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Debatt om förslag 2017/18:FiU19 13 december 2017 Ytterligare verktyg för makrotillsyn
Debatt om förslag 2017/18:FiU3 13 december 2017 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner