Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2016/17:184 av Hans Rothenberg (M) 17 februari 2017 Arbetskraftsinvandring
Interpellationsdebatt 2016/17:266 av Erik Andersson (M) 17 februari 2017 Arbetsmiljön i oroliga förorter
Interpellationsdebatt 2016/17:265 av Erik Andersson (M) 17 februari 2017 Arbetsmiljön för ambulanspersonal
Interpellationsdebatt 2016/17:259 av Elisabeth Svantesson (M) 17 februari 2017 Jobb för nyanlända efter avslutad etablering
Interpellationsdebatt 2016/17:258 av Hans Linde (V) 17 februari 2017 Resan till diktaturen Iran
Interpellationsdebatt 2016/17:257 av Jonas Sjöstedt (V) 17 februari 2017 Den turkiska regeringens förtryck av oppositionen
Beslut 2016/17:JuU9 16 februari 2017 Beslut
Beslut 2016/17:FöU8 16 februari 2017 Beslut
Frågestund 16 februari 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:JuU9 16 februari 2017 Transporter av frihetsberövade