Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Flaggor från olika länder är hissade och vajar i vinden
Foto: Michael Interisano

Ett utskott kan komma överens med ett eller flera andra utskott om att arbeta med en fråga tillsammans. Då bildas ett tillfälligt, så kallat sammansatt utskott. Ett exempel på ett sådant utskott som har bildats vid flera olika tillfällen är sammansatta utrikes- och försvarsutskottet.

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets ledamöter