Sammansatta civil- och kulturutskottet

Man som cyklar på gatan med nybyggda, moderna flerbostadshus i bakgrunden.
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Ett utskott kan komma överens med ett eller flera andra utskott om att arbeta med en fråga tillsammans. Då bildas ett tillfälligt, så kallat sammansatt utskott. Ett exempel på ett sådant utskott är sammansatta civil- och kulturutskottet.

Sammansatta civil- och kulturutskottets ledamöter